دانلود پایان نامه

عملکرد سلولهای محافظت کننده (سرتولی) و بقای سلول ها تاثیر گذارند، از این رو محققان در راستای ارزیابی این اثرات بر بافت بیضه تحقیقات مختلفی را انجام داده اند. Millazo و همکاران با ارزیابی روش های مختلف انجمادی، تکنیک انجماد آهسته بوسیله ی ضد یخ DMSO را نه تنها به عنوان تکنیکی موثر برای حفظ ساختار بیضه، بلکه برای حفظ عملکرد بیضه

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد می‌رسند.، کاتد[، ]الکترود، اکسیژنی

Leave a Reply