انجمادی هزینه های مصرفی روش های انجمادی را تا حدودی کاهش داد (۳۴).
۱-۲-۴-تاثیرات انجماد بر بافت بیضه
از آنجاییکه انجماد بافت بیضه گزینه ی مهمی در حفظ باروری پسران نابالغ مبتلا به سرطان است، دستیابی به مطلوبترین روش جهت حفظ بافت بیضه بسیار پراهمیت است. روش های انجمادی بر تمامیت بافت بیضه، حفظ و تکثیر سلولهای اسپرماتوگونی،

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی کشورهای در حال توسعه، توزیع کالا

Leave a Reply