آن را در کتابی با عنوان “مطالعاتی در زمینه هیستری ” منتشر کرد. برنهایم (۱۸۴۲ تا ۱۹۱۷) محقق دیگری بود که متوجه شد که میزان هیپنوتیزم پذیری افراد عادی وهمچنین عکس العمل ایشان حین هیپنوتیزم نیز متفاوت است. از ابتکارات او استفاده از تلقین با کلمات آرام، شمرده و آهسته و شبیه به لالایی برای ایجاد هیپنوتیزم است که در حال حاضر در

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه کمومتریکس، بهینه۱۲،، [۷-۵].، ICS

Leave a Reply