و توانسته است تا به امروز به حیات خود ادامه دهد هیپنوتیزم بدون شک از میان کاهنان مصری و موبدان ایرانی گذشته و بعد به یونان و روم گسترش پیدا کرده است.
هیپنوتیزم در ایران در قرن اخیر
مرحوم اعلم الملک ثقفی که به عنوان پزشک مخصوص مظفر الدین شاه شهرت زیادی دارد به احتمال زیاد اولین فرد ایرانی بود که در حدود ??? سال پیش در فرانسه با

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع کشورهای در حال توسعه، توزیع کالا

Leave a Reply