هیپنوتیزم به عنوان یک پدیده فیزیولوژیک و نه یک پدیده متا فیزیک مورد بررسی جامعه پزشکی و محققین قرار بگیرد. نتایج این بررسی‌ها هیپنوتیزم را به عنوان یک روش درمانی بدون عارضه با کاربردهای وسیع در زمینه بیماری‌های مختلف معرفی کرده و این روش را به عنوان پدیده ای فیزیولوژیک و مرتبط به روانشناسی به رسمیت شناخت. بنیامین راش، پدر روان

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه مدل سازی

Leave a Reply