دانلود پایان نامه

۱۸۲۵) موفق به ایجادحالتی آرام و خواب گونه به جای بحران‌های مسمری شد و این پدیده را ” سومنامبولیسم مصنوعی”نامید. روش مسمر بعدها توسط پزشکان انگلیسی از جمله “جان الیوتسون” (۱۷۹۱ تا ۱۸۶۸) قرار گرفت.
اواخر قرن نوزدهم هیپنوتیزم دوباره و به شکلی جدید مورد توجه قرار گرفت. “شارکو” متخصص اعصاب، هیپنوتیزم پذیری را علامتی مبنی بر وجود

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی بگذارد.، محتوا:، برگیرنده، با‌اینکه

Leave a Reply