می‌تواند از یک قسمت بدن به قسمتی دیگر جریان یابد. اکثر بیماران مسمر، حین درمان دچار “خلسه تشنج آور” یا انجماد عضلانی (کاتالپسی) و یا غش و بیحالی شده به زمین می‌افتادند، چون او معتقد بود که عبور از این بحران باعث درمان بیماری است. او به همین روش درمان‌های گروهی بسیاری انجام داده و موفقیت‌های زیادی کسب کرد. به علت شهرت بی اندازه

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهمحافظ، (اسید، اکسیدان)، گردیده،

Leave a Reply