پزشکی آمریکا در کارهایش از هیپنوتراپی و تخیل استفاده کرد و مورتون پرنس در کشف بیماری چند شخصیتی از هیپنوز بهره برد. میلتون اریکسون با نوآوری‌های خود در هیپنوتیزم از جمله شیوه‌های طبیعت گرایانه و غیرمستقیم به حیات مجدد این روش درمانی کمک کرد. به طور همزمان پژوهش‌های هیلگارد و اورن و فعالیت‌های بالینی کروگر و ولبرگ هیپنوتیزم را به

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره Les، qu’il، a، ont

Leave a Reply