نشانه نمیتوان به افسردگی پی برد.(آزاد،۱۳۹۱).
۲-۲-تاریخچه ی افسردگی
این اختلال از زمان بابلی ها مورد شناسایی قرار گرفته بود. کلمه ی “Depression یا افسردگی از عبارت لاتین Deprimere به معنای در هم فشرده شدن گرفته شده است. از این رو افسردگی به معنای احساس در هم فشرده شدن روح، غم یا بی ارزشی است. در اواخر قرون وسطی، رهبران مذهبی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های بگذارد.، صفححات، دیدگاه‌ها،، مکالمات

Leave a Reply