دانلود پایان نامه

آن‌ها بهره ببرند. مسئله این نیست که چطور می‌توانیم ضعف‌های افراد را اصلاح کنیم بلکه اینست که چگونه می‌توانیم توانایی‌های افراد را پرورش دهیم و تقویت کنیم.
روانشناسی مثبت‌نگر در پی آن است که افراد را نیرومندتر و پربارتر کند و استعداد همه‌ی آنها را شکوفا سازد (ریف، ۱۹۹۸). روانشناسی مثبت‌نگر به سلامت روانی افراد و کیفیت زندگی آنها

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد بخش کشاورزی، بخش خصوصی

Leave a Reply