مثبت‌نگر چیزی بیش از مطالعه‌ی علمی فضیلت‌ها و توانایی‌های معمولی انسان نیست. این حیطه در چشم‌انداز علمی خود علاقمند به تحقیقات علمی به منظور فهم کامل و گسترده تجارب انسان از کمبود، رنج، بیماری تا شکوفایی، سلامتی، بهزیستی و شادابی انسان می‌باشد (استفان و الکس۵۱، ۲۰۰۶؛به نقل از حسینی،۱۳۹۲).
روانشناسی مثبت‌نگر به شناسایی عامل‌هایی

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهجهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله

Leave a Reply