دانلود پایان نامه

می‌پردازد که سلامت را افزایش می‌دهند، مأموریت روانشناسی مثبت‌نگر این است که نتیجه‌گیری در مورد آنچه را که می‌تواند دنیای بهتری بسازد به جای توسل به عقاید و معانی بیان بر علم پایه‌گذاری کند (کار۵۲، ۱۹۵۷، ترجمه حسن پاشا شریفی، نجفی زند و ثنایی، ۱۳۸۵).
روانشناسی مثبت‌نگر رشته‌ی تازه‌ای در روانشناسی است که در اواخر دهه ۱۹۹۰ برپا شده

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع بخش غیر رسمی، بخش عمومی و خصوصی، نیروی کار، بخش عمومی

Leave a Reply