دانلود پایان نامه

به نقل از حسینی،۱۳۹۲).
روانشناسی مثبت‌نگر به عنوان رویکردی تازه در روانشناسی بر فهم و تشریح شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی و همچنین پیش‌بینی دقیق عوامل مؤثر بر آن‌ها متمرکز است. این رویکرد از منظری مثبت‌گرایانه با ارتقای احساس ذهنی بهزیستی و شادمانی، در عوض درمان نواقص و اختلالات سر و کار دارد. بنابراین روانشناسی مثبت‌نگر مکمل

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های بگذارد.، صفححات، دیدگاه‌ها،، مکالمات

Leave a Reply