صنعتگران می توانستند آنرا به خوبی گداخته نموده و به اشکال مختلف مورد نیاز بازار آن زمان درآورند.
شواهدی وجود دارد که چینی ها در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح ، سرب فلزی را تولید کردند و اکتشافات فنیقی ها ۲۰۰۰ سال پس از میلاد در اسپانیا، نیز نشان دهنده استخراج سرب توسط آنها بوده است.[۳و۲]
در ایران، سرب از اواخر هزاره سوم قبل

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع پیامدهای رفتاری، بیش فعالی

Leave a Reply