حالت عنصری) پس از آهن، آلومینیوم، مس و روی بیشترین کاربرد را دارد، سرب پس از آهن دومین فلزی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته واحتمالاً قدیمی ترین سم شیمیایی شناخته شده است

۱-۵-۱ سرب در محیط زیست
سرب از نظر انتشار گسترده ترین عنصر سنگین و سمی در محیط زیست است که به ویژه از زمان مصرف آن در بنزین از پراکنش بسیار

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره qu’il، tous، pu.، Il

Leave a Reply