دانلود پایان نامه

سلامت روان از دیدگاه اسلام:

سلامت اهمیت ویژه ای در زندگی آدمی دارد. پیامبر اکرم«ص» فرموده اند که سلامت و امنیت دو نعمتی است که آدمی تا آن ها را از دست ندهد به ارزش آنان پی نبرد. . امام علی(ع) فرمودند: همانطور که برای جسم شش حالت است؛ صحت، مرض، حیات، موت، خواب و بیداری، برای روح نیز این شش حالت وجود دارد: دانش، زندگی روان؛ نادانی، مرگ آن؛ تردید، بیماری آن؛ یقین، سلامت آن؛ غفلت، خواب آن و مواظبت، بیداری آن است. در این جا از یقین به سلامت روان تعبیر شده است. یقین عبارت است از جمعیت خاطر و حالتی است که در آن تمام ابعاد روحی انسان هماهنگ و متعادل هستند(طاهری، 1388).  اسلام بر سلامت تأکید فراوان دارد و حتی به این امر از دوران جنینی اهمیت داده و مادران باردار را به آرامش در گفتار و کردار و مصرف غذاهای سودمند، توصیه می کند که ریشه در اهمیت دادن اسلام به مقوله پیشگیری و فراهم آوردن امکانات سلامت، از همان ابتدای وجود، دارد. در آموزش‌های مذهبی، ضمن مسئول دانستن والدین در تربیت و رشد فرزند، وظیفه انتخاب نام و عنوان نیکو، آموزش سواد و دانش، فنون مورد نیاز و انواعی از ورزش‌ها را به عنوان وظایف اساسی والدین در تربیت فرزندان به شمار آورده و تأکیده شده است که عمل به این آموزش‌ها، هر گونه بیم، هراس و احساس درماندگی و نومیدی را از آدمی دور کرده و او را به برترین جایگاه می‌رساند.

دین با مکانیسم‌های گوناگون موجب سلامت جسمی و روانی و ارتقای بهداشت روانی می‌شود، نمونه‌هایی از سلامت ناشی از دین عبارتند از: وجود امید، انگیزه و مثبت نگری در دین، ایجاد شبکه حمایتی عاطفی و اجتماعی، دادن پاسخ روشن و قاطع به مفهوم خلقت، جهان و زندگی، تبیین و تعریف لذت بخش و معقول از رنج، درد و محرومیت و مکانیسم‌های بسیار دیگر (بوالهری،1387). نتایج پژوهش های دانشمندان عصر جدید بیانگر این مسئله است که سلامت روانی افرادی که دارای تجربه های معنوی عمیق می باشند، در سطح بالاتری نسبت به سایر افراد می باشد. کشف و شناخت ظرفیت های روحی و راه های اشباع آن، پرهیز از غفلت و کم کردن شکاف های دوری از یاد خدا، انسان را به این مسیر سوق می دهد. در این راستا قرآن با ایجاد بصیرت، حیطه های وجودی انسان را در فراخنای وسیعی گسترش داده تا روح او به قدری بزرگ شود که با از دست دادن دنیا یا بدست آوردن آن دچار بحران و سردرگمی یا اضطراب ناشی از حوادث نگردد. این انسان با شرح صدر، ارتباطات سه گانه ی با خود ، خدا و محیط را سامان می بخشد( فضلی نژاد، کامکار، کامکار، ملا شفیع، 1389).به صورت کلی و اجمالی می توان گفت از نظر اسلام، انسان سالم و ارزشمند کسی است که دارای سه ویژگی اساسی و برجسته باشد: 1ـ تعقل و تفکر 2ـ ایمان، تقوا، تدین و تعهد 3ـ هدفمند بودن و به دنبال آن تلاش و فعالیت در جهت رسیدن به اهداف انسانی و معنوی(چه فردی و چه اجتماعی). به تعبیر دیگر می توان گفت: انسان سالم و ارزشمند از چشم انداز اسلام، انسانی است که در زندگی سه جایگاه را به خوبی بشناسد و به آن ها توجه وعنایت خاص داشته باشد:

مطلب مشابه :  راهنمای کامل انتخاب کادو (هدیه) مناسب

1ـ جایگاه جهانی خود.

2ـ جایگاه فردی خود.

3ـ جایگاه اجتماعی خود(میردریکوندی، 1382).

برچسب‌ها