دانلود پایان نامه

کاهش جرم سوق دهد و در این راستا دست به اقدامات همه جانبه زده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. روند اقتصاد مقاومتی نمی تواند نقش موثری در پیشگیری از جرم ایفا کند.
ر) ساماندهی تحقیق

پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه شده است. فصل اول به برسی کلیاتی راجع به موضوع پرداخته. در فصل دوم علل و عوامل جرم زا در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است و بالاخره در فصل سوم نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در ایران و نیز تأثیر آن بر نرخ ارتکاب جرم و راههای پیشگیری از جرم در اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات
جوامع انسانی، برای تضمین امنیت و پیشگیری از رفتارهای ضداجتماعی، دست به ایجاد مجموعه هایی از قواعد و هنجارها برای نظارت و کنترل رفتارهای ضداجتماعی زدند. اما همیشه، مجموعه ای از افراد در هر جامعه بوده اند که هنجارهای تضمنی کننده پایداری و قوام جامعه را نقض می کردند. نادیده گرفتن چنین قوانینی، منجر به خسارت های جبران ناپذیری در هر جامعه می شود. در این میان، پیشرفت های فناوری و گسترش صنعت، افزایش جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها، تغییر وضعیت معیشتی، ویژگی های ارتباطی، گسترش حاشیه نشینی، کاهش تعاملات بین فردی و افزایش سطح مشارکت اجتماعی در برنامه های گروهی سبب تغییر اساسی در شیوه زندگی جوامع گردیده که این تغییرها، تحول عظیمی را در الگوهای همنوایی با هنجارهای اجتماعی و نیز در نوع و شیوه جرایم به وجود آورده است.
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه
در مبحث حاضر به بررسی مفاهیم کلیدی موضوع و نیز پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: مفاهیم
مهمترین مفاهیم کلیدی در موضوع حاضر عبارتند از: جرم، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی که در این گفتار هر یک مشروحاً مورد بررسی قرار گرفته است.
بند اول: جرم

جرم که در لغت به معنای گناه است. در نگاه کلی جرم را رفتاری می دانند که مخالف نظم اجتماعی است و مرتکب آن با واکنش جامعه مواجه می شود که این واکنش اغلب به صورت مجازات می باشد. جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی ست که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است همچون قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود. دورکیم جامعه شناس فرانسوی می‌گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است. یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، جرم محسوب می‌شود. به نظر دورکیم، ما کاری را به خاطر جرم بودن محکوم نمی‌کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می‌کنیم جرم تلقی می‌شود». از نظر حقوقی نیز جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.
علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه‌ای تعریف کرده‌‌اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایشهای نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است. یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود.» برخی از اساتید جرم را کنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین شده باشد می دانند. که این تعریف با توجه به ماده 2ق.م.ا ایران که در تعریف جرم اشعار می دارد «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ‌باشد جرم محسوب می‌شود» ایراد شده است. البته با توجه به این ماده قانونی رفتارهای مخالف نظم اجتماعی فقط وقتی عنوان جرم می گیرد که مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی برای آن منظور شده باشد در غیر اینصورت عنوان جرم ندارد و فقط یک عمل مخالف نظم اجتماعی یا ضد ارزش یا بطبع شر و بدی نامیده می شود. اما باید در نظر داشت که با توجه به نسبی بودن جرم، جرم از تعریفی که پذیرش عام داشته باشد برخوردار نیست و تعیین اینکه چه چیز جرم و چه چیز جرم نیست (و چه کسی مجرم یا چه کسی مجرم نیست) به زمان و مکان بستگی دارد. که در تاریخ شاهد نمونه های بیشماری هستیم. مسیح را به عنوان مجرم محکوم کردند و در کنار دو سارق معمولی به صلیب آویختند (عقیده خاص مسیحیان). بسیاری از پیروان مسیح نیز سرنوشت مشابهی یافتند. نسل های بعدی مسیحیان نیز افراد موسوم به مرتد و غیر مسیحیان را مجرم می نامیدند و با همان خشونتی که رومی ها با بینانگذار مسیحیت رفتار کردند، برخورد می کردند.
بند دوم: اقتصاد
اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «میانه روی» آمده است. علم اقتصاد یکی از رشته های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت های مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حاکم است، مطالعه می کند. چون میان اقتصاد اسلامی و اعتدال، ارتباط وجود دارد، موجب این شده است تا عنوان «اقتصاد» برای آن به کار گرفته شود. در قرآن کریم نیز کلمه «مقتصد» آمده است که به معنای «میانه روی» است. در اقتصاد اسلامی رفتارهای اقتصادی انسان مورد بررسی قرار می گیرد و هنگامی می توان به صورت کامل به آن دست یافت که نظام اقتصادی اسلام برای افراد یک جامعه روشن شده و نهادهای اقتصادی آن در جامعه پایه گذاری شود. شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌ بندی اولیه کتاب های پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل موثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.
بند سوم: اقتصاد مقاومتی
اقتصاددانان در تعریف اقتصاد مقاومتی میگویند، اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار می گیرد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی می کند و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بنا بر جهان بینی و اهداف دارد. اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آنها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت است. اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی است .نیز برخی آورده اند که اقتصاد مقاومتی طراحی و مدل سازی وِیژه ای از شرایط و ساز و کارهای اقتصادی است که مبتنی بر آن فضای اقتصادی کشور بر اساس فرض وجود حداکثر تحریم ها و فشارها به صورت فعال و نه منفعل، طراحی می شود. درواقع اقتصاد مقاومتی بنیانی نظری و علمی برای مدل سازی گونه ویژه ای از اقتصاد است که فعالانه خود را برای مواجهه با تحریم ها، بیش از پیش آماده ساخته است. از دیدگاه مقام معظم رهبری، «اقتصاد مقاومتى»، یک شعار نیست؛ یک واقعیت است. کشور دارد پیشرفت می‌کند. بایستی«افقهاى بسیار بلند و نویدبخشى» را در مقابل خود دید. انتظار میرود در لابه‌‌‌لاى این مشکلات، در وسط این خارها، گام‌هاى استوار و همت‌ ها و تصمیم‌ هایى هم گرفته شود، بناست از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقطه‌‌‌ى مورد نظر برساند؛ وضع کشور الان اینجورى است. توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی محور»، توجه خاص به تولید کالا های اساسی و محصولات زیر بنایی، مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اند. در اقتصاد مقاومتی، جهت گیری سیاست های تجاری به کشور های همسایه معطوف است؛ به فعالیت های اقتصادی همچون جهاد می نگریم؛ اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سوی مصرف بهینه مد نظر است و توجه زیادی به تحقیقات کاربردی می شود. توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی محور»، توجه خاص به تولید کالاهای اساسی و محصولات زیر بنایی، مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اند. وقتی صحبت از تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت مصرف بهینه یا حمایت از سرمایه و کارگر داخلی به میان می آید، ناخودآگاه بحث جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت های آن به ذهن خطور می کند. در سیستم اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی»، برای دست یابی به اهدافی که برشمردید، دولت چه جایگاهی دارد و تا چه حد می تواند در اقتصاد دخالت کند؟ در اقتصاد مقاومتی، کارها باید عمدتاً به مردم واگذار شود. نقش اساسی و محوری در انجام فعالیت های اقتصادی را باید به مردم داد. بایستی تلاش کنیم که دولت در این میان، نقش مکمل و نه نقش جایگزین را بازی کند. در واقع در اقتصاد مقاومتی، اصالت را دقیقاً تنها باید به بخش خصوصی بدهیم و دولت باید صرفاً نقش مکمل را ایفا کند. دولت باید فقط در جایی به اقتصاد و فعالیت های اقتصادی ورود کند که ضرورتی برای این کار باشد و در جایی که چنین ضرورتی نیست، دلیلی هم نداریم که دولت پا به میدان اقتصاد بگذارد. نگارنده بر این نظر است که اقتصاد مقاومتی به یک ملت امکان می دهد و اجازه میدهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند. پس در واقع اقتصاد مقاومتی به این معنا است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و آسیب پذیریش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندها و تحریم های بین المللی که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.
گفتار دوم: پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران
با نگاهی به تاریخچه برنامه ریزی در ایران مشاهده می شود که از سال 1948 ایران شروع به برنامه ریزی توسعه نموده است یعنی قبل از کشورهایی مانند چین 1953 کره جنوبی 1962 ترکیه 1963 و مالزی 1966. ایران در طول 70 سال گذشته و بدون داشتن نقشه راه بلند مدت مجموعه ای از نظرات اقتصادی مختلف را به کار گرفته و نتایج حاصله متناسب با ظرفیتها و قابلیت های کشورمان نبوده است. چنانکه کره از سال 1962 (آغاز فرآیند برنامه ریزی توسعه) تا 2010 میزان تولید ناخالص داخلی سرانه خود را از 103 میلیارد دلار به 20756 میلیارد دلار رسانده است. مالزی طی 9 برنامه 5 ساله از 1966 از 344 میلیارد دلار به 8372 میلیارد دلار در سال 2010 و ایران از1965 تا 2009 از 245 به 4525 میلیارد دلار رسانده است. در زمانی که کره اولین برنامه توسعه خود را شروع نمود کشور ما درگیر اجرای برنامه عمرانی سوم بود. درخصوص نظرات اقتصادی و توسعه گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که در ایران به سر می بردند قبل از تصمیم سازان کره ای هشداری مشابه به ایران دادند. «ما بیش از پیش یقین کردیم که جامعه سنتی (که ایران نمونه آن است) هشداری مشابه به ایران دادند باید راه ویژه و احتمالاً پیچ در پیچ خود را در فرآیند پیشرفت و توسعه طی کند. بیمارهای ای

Leave a Reply