دانلود پایان نامه

با قطرهای داخلی و خارجی ۸ و ۱۰ میلیمتر میباشد.
محفظه چرخش همان طور که در شکل ۴-۲ نشان داده‌شده، استوانه‌ای است که روی بدنه آن سه سوراخ مماسی و در یک سمت آن یک شکاف دایروی (به‌منظور سهولت در بیرون آوردن آن از داخل صفحه اریفیس) و در سمت دیگر آن یک شکاف دایروی دیگر برای oring ایجاد شده است. جنس این قطعه نیز فولاد ضدزنگ است. از

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد می‌پذیرد.، ]از، سوخت[، پلاتینـــیوم

Leave a Reply