لوله‌های آزمایش متعدد زیر انژکتور

که هر کدام از موارد فوق در ادامه تشریح خواهد شد.

اندازه‌گیری دبی
برای اندازه‌گیری دبی جریان خروجی از انژکتور، مطابق شکل های ۴-۴ و ۴-۵ یک مجموعه شامل کپسول، رگلاتور، فشارسنج، مخزن تحت‌فشار و لوله‌ها و اتصالات رابط بسته می‌شود که در مجموع تأمین و تعیین‌کننده فشار ورودی به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان الکتروستاتیکی، رسیم، Field، Teory

Leave a Reply