آنالیستی هست که به استفاده از روش‌های ریاضی و آماری در کارهای روزمره خود نیاز پیدا نکند [۵-۱].
ریشه کمومتریکس به سال ۱۹۶۹ بر می‌گردد وقتی که جورز،۶ کوالسکی۷ و آیزنهاور۸ مقالاتی را در زمینه
استفاده از ماشین‌های هوشمند خطی برای دسته‌بندی طیف‌های جرمی با قدرت تفکیک کم۹ در مجله Analytical Chemistry به چاپ رساندند. این

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره کسپاز، سیتوکروم، (caspase، ‍C

Leave a Reply