دانلود پایان نامه

همچنین می‌تواند در مورد ورق‌های فلزی که نورد گرم می‌شوند همانند ورق‌هایی که نورد سرد می‌شوند در بهبود خواص مکانیکی و ریز دانه کردن قابل اجرا باشد.
۲-۶-۱- تأثیر لقی در فرایند ECAR

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد بیوتکنولوژی، ژن درمانی

Leave a Reply