همچنین می‌تواند در مورد ورق‌های فلزی که نورد گرم می‌شوند همانند ورق‌هایی که نورد سرد می‌شوند در بهبود خواص مکانیکی و ریز دانه کردن قابل اجرا باشد.
۲-۶-۱- تأثیر لقی در فرایند ECAR

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان بلورکه، کووالانسی، "eg"، (۱LFT)

Leave a Reply