یاری می دهد؛ از آن جایی که امام (ع) از سنین کودکی غیبت نمود و مردم مستقیماً با حضرت در تماس نبوده اند ، اخباری که مانند سایر امامان در اخلاق و رفتار آن بزرگوار نقل کرده باشند، در دسترس نیست. هر چند هر چه از اخلاق امامان گفته شود، درباره آن حضرت نیز صادق است.
علم: در روایتی از امام محمد باقر (ع) آمده است : ” علم به کتاب خدای

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد می‌رسند.، کاتد[، ]الکترود، اکسیژنی

Leave a Reply