دانلود پایان نامه

مقدار آن در جو افزایش می یابد.

۱-۴- گردش عمومی جو و اقیانوس
گردش عمومی جو واژه ای است که برای توصیف الگوی جهانی بادها در سطح زمین و سطوح بالا مورد استفاده قرار می گیرد (عزیزی، ۱۳۸۳). گردش عمومی جو مدتها بنام الگوی تک سلولی معروف بوده و مورد قبول دانشمندان بود تا اینکه الگوی سه سلولی چرخش هوا جایگزین آن گردید. به

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد پیل‌های، دمایی،، نرسیده‌اند، ?c800

Leave a Reply