دانلود پایان نامه

مبتلا به ADHD با نمرات بدتری از چک لیست رفتاری کودک گرفتند و عملکرد ضعیف تری در تست عملکرد مداوم داشتند. محققان از این مطالعه نتیجه گرفتند که عوارض نوزادی احتمالاً یک عامل خطر محیطی غیراشتراکی است که می تواند پاتوژنیک در کودکان مبتلا به ADHD به حساب آید (۵۱).
نقد پژوهش: وارد کردن خواهر و برادرهای غیر مبتلا با فاصله تولد نزدیک

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد ، مادرزا، ،

Leave a Reply