برای‌ایجاد ارتباطات شخصی و یا برقراری ارتباط مجدد بین افراد با به اشتراک گذاری وقایع مهم افرادی که در دایره دوستان قرار می‌گیرند‏، استفاده شدند. همانطور که از نام‌این شبکه‌ها بر می‌آید‏،‌این نوع از شبکه‌های اجتماعی بر اساس محتوای تولیدی توسط کاربران شکل می‌گیرد همانند به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌ها، مقالات و نوشته‌های جذاب و یا اعلام

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد پروتونی۲۳، پلیمری۲۲، الکترولیت، PEM

Leave a Reply