می‌تواند در گروه‌های بسیار متفاوتی دسته بندی شوند، ولی همگی هدف متحدی را دنبال می‌کنند: همه آنها برای‌ایجاد ارتباطات محکم بین افراد به وجود آمده‌اند. برخی برای کمک به افراد برای یافتن اشخاص و اطلاعات به وجود آمده‌اند‏، برخی به طور کامل و جدی بر روی ارتباطات تمرکز کرده‌اند و برخی مبتنی بر خلاقیت فردی هستند. هر یک از انواع نام برده

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های ویژگی های اخلاقی، رسول اکرم (ص)

Leave a Reply