به پایان یافتن درد دندان پس از ترمیم آ« ، یک اتومبیل خوب پس از تنظیم موتور آن و رسیدن فوری آتش نشانان به محل حادثه اشاره کرد.
۴- خدمات پنهان ( implicit service ) . مزایای غیر مادی و روانی هستند که مشتری تنها به شکلی مبهم آنها را احساس می کند . از جمله این نوع خدمات می توان به خصوصی و محرمانه بودن یک دفتر اعطای وام یا به تعمیر

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع متداول‌ترین، بشقابک، ۴۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰

Leave a Reply