سازگاری زیستی و استحکام بالا در بیوتکنولوژی نیز کاربرد دارند، برای نمونه برای ساخت ماهیچه مصنوعی وحمل کننده های دارویی، از آنها می توان بدون ایجاد زخم برای انتقال دارو استفاده کرده، تصویربرداری زیستی دقیق ، استفاده در حسگرها، شناسایی و جداسازی کاملأ اختصاصی DNA ، ژن درمانی از طریق انتقال ژن به درون سلول و … بخشی از کاربردهای

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع فیزیولوژی، روانشناسی

Leave a Reply