دانلود پایان نامه

سازگاری زیستی و استحکام بالا در بیوتکنولوژی نیز کاربرد دارند، برای نمونه برای ساخت ماهیچه مصنوعی وحمل کننده های دارویی، از آنها می توان بدون ایجاد زخم برای انتقال دارو استفاده کرده، تصویربرداری زیستی دقیق ، استفاده در حسگرها، شناسایی و جداسازی کاملأ اختصاصی DNA ، ژن درمانی از طریق انتقال ژن به درون سلول و … بخشی از کاربردهای

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهطلاق، شخص ثالث، صحت معامله

Leave a Reply