دهد که هدایت حرارتی آنها می تواند به طور قابل توجهی بالا باشد [۴-۵]. اگر این ارزیابی ها درست باشد، کربن نانوتیوپ ماده ای است که بیشترین هدایت حرارتی را در دمای اتاق داراست.
۱-۳-۴) کاربرد نانولوله ها
کشف نانولوله های چند دیواره موجب تحقیقات وسیع تری در این عرصه شده است. این تا حد زیادی به علت ترکیب خواص مطلوبی نظیر بی نقص

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های در‌اینگونه، می‌رود.، مندی‌های، برای‌ایجاد

Leave a Reply