دانلود پایان نامه

نساجی چشمگیر است.
حضور مقدار کمی رنگ درپساب صنایع نساجی موجب کاهش شفافیت و ایجاد واکنش های شیمیایی در آب می شود. رنگ ها به صورت هیدرولیز شده در پساب ها وجود دارند که توسط فیلتر ها قابل جداسازی نیستند]۱۲[.
در سال ۱۹۹۷ سازمانی در بریتانیا با عنوان ETAD1 شکل گرفت که هدف آن تصویب قوانینی جهت ارائه شاخص هایی برای توسعه بهداشت آب و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

Leave a Reply