دادگاه صالحه.
اصل چهاردهم – دادگاه های دادگستری، مرجع دادخواهی های همگانی بوده، به جزء آنچه که به صراحت در این قانون استثناء گردیده است و حق رسیدگی به بزه های کارمندان دولت و معاونین و رؤسای ادارات را دارند، منتهی رسیدگی به بزه های هر یک از شورای جمهوری به نحوی است که در همین قانون پیش بینی شده است.
اصل پانزدهم – حکم و اجرای هیچ مجازاتی عملی نیست مگر به موجب قانون.
اصل شانزدهم – هیچ کس را نمی توان از محکمه ای که باید در باره او حکم کند منصرف کرده و مجبورا” به محکمه دیگر رجوع دهند.
اصل هفدهم – هیچ یک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی نمود، مگر به موجب رای قطعی صادره از دادگاه های صالحه.
اصل هجدهم – انجمن ها و اجتماعاتی که مخل به نظم عمومی نبوده و مخالفت اصولی با مذاهب رسمی کشور نداشته باشند، در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود نبایستی اسلحه داشته باشند. اجتماعات در خیابان ها و میدان های عمومی هم باید تابع قوانین انتظامی باشند.
اصل نوزدهم – کلیه مطبوعات جز نوشته جاتی که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه باشد آزاد است، و در صورتی که چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مجازانت می شوند و در صورتی که ناشر یا نویسنده معروف و مقیم ایران باشند، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند و رسیدگی به جرایم مذکور در هر حال با حضور هیأت منصفه عملی خواهد شد.
اصل بیستم – هرکس مصلحتی برای ملت منظور داشته باشد. می تواند [به] وسیله روزنامه ها به اطلاع ملت برساند، بنابراین محتویات روزنامه ها و سایر دستگاه های ارتباط جمعی به شرط اینکه مخل به اساس جمهوریت اسلامی و منافی مصلحت ملت نباشد، مجاز و مختارند مطالب خود را اظهار و به چاپ برسانند ولی اگر کسی از دستگاه های ارتباط جمعی برای اغراض شخصی استفاده نماید یا تهمت و افتراء بزندو یا اقدام به نشر مطالب خلاف عفت عمومی و مصالح کشوری بکند مورد بازجویی و کیفر واقع خواهد شد.
اگر این اصل به عنوان ناظر برقرار شود و به خوبی عمل کند (البته نه تحت حمایت دولت ، بلکه در اختیار بخش خصوصی باشد) به شدت از جرائم مسئولین دولتی کاسته خواهد شد، شاید هم دیگر هر کسی جرئت پذیرش مسئولیت نداشته باشد، در این صورت پیشرفت ایران اسلامی به مراتب شتاب بیشتر خواهد یافت.
اصل بیست و یکم – کلیه مراسلات و مکالمات تلفنی و تلگرافی از ضبط و کشف مصون هستند.
اصل بیست و دوم – منابع طبیعی اعم از جنگل ها و کوهسار ها و مراتع و آب های رودخانه ها و دریاها و دریاچه ها و شیلات و معادن و منابع از هر قبیل حق اختصاصی ملت ایران بوده و هرگونه تصرف یا تغییر و تنطیم قرارداد و واگذاری امتیاز در هر مورد و هر جهت جزئا” یا کلا” تنها با تصویب قانون میسر می باشد.
اصل بیست و سوم – هر خانواده ایرانی حق دارد در صورتی که فاقد وسیله معاش یا زمین زراعتی باشد، از زمین و آبی که سازمان جمهوری ملزم و موظف است در اختیارش بگذارد، استفاده و بهره برداری نماید و حق الارض مقرره را به صندوق ملت پرداخت کند. هزینه زندگی و کشت و برداشت تا پایان اولین سال زراعتی کلا” به عهده سازمان جمهوری است که ظرف مدت بیست سال از متقاضی دریافت خواهد شد.
اصل بیست و چهارم – در مورد استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی در صورتی که طرف قرارداد شخصیت حقیقی و یا حقوقی ایرانی باشد، نسبت به غیر ایرانیان با شرایط متساوی دارای حق تقدم خواهد بود و در صورتی که اتباع خارجی به موجب قوانین مصوبه، دارای حق بهره برداری از این منابع و یا هر نوع درآمد دیگری در ایران باشند، ملزم به پرداخت مالیات اضافی به مقیاس صدی پنجاه نسبت به اتباع ایران خواهند بود.
اصل بیست و پنجم – هر یک از افراد ملت در هر سنی که باشد اگر به سبب حادثه یا سانحه یا به طور طبیعی قدرت انجام کاری را نداشته باشد، دولت ملزم و موظف به تأمین حداقل معاش او می باشد.
اصل بیست و ششم – اتباع خارجه به شرط داشتن وسایل معاش با داشتن حرفه یا علمی می توانند تابعیت ایران را قبول کنند، مشروط بر اینکه شغل و حرفه آنان مباینت با مقررات اسلامی نداشته باشد.
وظایف و تکالیف ملت ایران
اصل بیست و هفتم – هر یک از افراد ملت ایران، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ملزم و موظف هستند یک پنجم مازاد درآمد خالص خود را اعم از اینکه اشتغال به کارهای دولتی و کشاورزی و بازرگانی و داد و ستدها و استخراج معادن و مشاغل و درآمد حاصله از خدمات باشد، به صندوق دارایی جمهوری پرداخت نمایند.

اصل بیست و هشتم – حداقل هزینه گذران زندگی هر فرد و خانواده تحت تکفل او از پرداخت مالیات به طور کلی معاف است.
اصل بیست و نهم – جز آنچه که در اصل بیست و هفتم با توجه به اصل بیست و هشتم در این قانون ذکر گردیده است، هیچ گونه مالیات یا عوارض و حق دروازه و خدمات شهری و روستایی و غیره تحت هیچ عنوانی از عناوین از ملت گرفته نخواهد شد و سهم شهرداری و سازمان های عام المنفعه را شورای جمهوری از مالیات مدکور تعیین و با تصویب حسابداری کل کشور به نامبردگان پرداخت می کند.
اصل سی و یکم – هر مرد ایرانی که به سن بیست سال تمام رسیده باشد و موانع قانونی در کار او نباشد، ملزم و موظف است که مدت دو سال خدمت زیر پرچم را انجام دهد، عمده تعلیمات ارتش جمهوری مبتنی بر آموزش صحیح جنگ و دفاع و اسلحه شناسی و کاربرد آن خواهد بود.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل سی و دوم – از خدمات بانوان و دوشیزگان داوطلب به شرط اینکه تحصیلات دوره متوسطه را تمام کرده باشند یا یکی از خدمات و فنونی را که مورد نیاز ارتش است به خوبی بدانند، می توان در کارهای اداری و مخابرات و بهداری و دوزندگی و دیگر خدمات مشابه بهره برداری نمود در این صورت دستمزد عادلانه به آنان پرداخت خواهد گردید.
اصل و سی و سوم – بانوان و دوشیزگان داوطلب خدمت در ارتش جمهوری، ملزم و موظف به یاد گرفتن فنون نظامی و اسلحه شناسی تا حدی که جهت دفاع کشور کافی[باشد] می باشند.
اصل سی و چهارم – جان و مال اقلیت های مذهبی و اتباع خارجی مقیم ایران از هر حیث مصون و محفوظ است، مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء نمایند.
اصل سی و پنجم – هر شخص، اعم از مرد یا زن که قصد برهم زدن اساس جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد یا با دشمن جمهوری که قصد برهم ریختن اساس جمهوری اسلامی را دارد همکاری کند، پس از ثبوت در دادگاه های ارتش جمهوری، به اعدام و مصادره کلیه اموال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
سازمان جمهوری اسلامی ایران
اصل سی و ششم – جمهوری اسلامی ایران دارای سه رکن است:
1 – قوه مقننه
2 – قوه اجرائیه
3 – قوه قضائیه
هر یک از این قوا در انجام تکالیف و وظایف خود استقلال تام و کامل داشته و مطلقا” حق دخالت در وظایف و تکالیف دیگری را ندارند.
و این مطلقاٌ تفکیک قوا نیست و قوا باید با تمام توان و تعامل با یکدیگر مشکلات کشور اسلامی را بر طرف نمایند.

اصل سی و هفتم – پرچم ایران دارای رنگ های سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.

قوه مقننه
اصل سی و هشتم – قوه مقننه مخصوص است به وضع و تصویب قوانین و تهذیب قوانین و این قوه ناشی از اراده ملت است و استقرار قانون موکول به عدم مخالفت با قوانین شرع مقدس اسلام است.
اصل سی و نهم – هر یک از افراد ملت ایران، اعم از مرد و زن که به سن هجده سال تمام رسیده و سواد خواندن و نوشتن داشته باشند، در صورتی که به موجب احکام دادگاه های صالحه ممنوع از شرکت در امور اجتماعی نباشد، به استثنای متکدیان و کسانی که از طرق غیر اسلامی امرار معاش می کنند، حق انتخاب کردن نماینده دارند، ولی حق انتخاب شدن [ناخوانا] به داشتن سی سال تمام است.
اصل چهلم – سپاهیان و مامورین انتظامی مادامی که به خدمت ارتش و انتظامی اشتغال دارند، از دادن رای و انتخاب شدن محروم اند.
اصل چهل و یکم – هر یک از نمایندگان مجلس، نماینده تمامی ملت ایران محسوب می گردد که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.
اصل چهل و دوم – مجلس شورای ملی مرکب از نمایندگان شهرستان ها و تهران بوده و مرکز انعقاد آن در تهران و مدت نمایندگی چهار سال تمام می باشد.
اصل چهل و چهارم – عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست نفر می باشند و پس از ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار نفر یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی به موجب قانون جداگانه به عمل خواهد آمد.
اصل چهل و پنجم – پس از آنکه دو ثلث از نمایندگان مجلس شورای ملی در تهران حاضر شدند، مجلس منعقد می شود.
اصل چهل و ششم – مجلس می تواند با هر عده ای که در جلسه باشند مذاکرات را شروع نماید، لیکن برای اخذ رای حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در تهران لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می شود که بیش از نصف اعضای حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رای بدهند.
اصل چهل و هفتم – اعضای مجلس بدوا” که داخل مجلس می شوند باید به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و قسم نامه را امضاء نمایند:

سوگند نامه
من که به نمایندگی از طرف ملت ایران سرافراز گردیده ام، به خداوند بزرگ و قران مجید و سایر کتب آسمانی و آنچه در نزد من مقدس و محترم است، سوگند یاد می نمایم تکالیفی را که به سمت وکالت از طرف مردم ایران به عهده من گذارده شده است تا آخرین نفس با نهایت راستی و درستی انجام بدهم و نسبت به رعایت مقررات و قوانین مملکت و صیانت استقلال و تمامیت کشور از جان و دل کوشا باشم و جز حفظ جمهوری اسلامی ایران و دفاع از منافع و مصالح ملت، آرمان و آرزویی نداشته باشم. ایمان به خداوند بزرگ و وجدان و شرافت و حیثیت انسانی من ضامن اجرای مدلول این سوگند می باشد.
اصل چهل و هشتم – به هیچ عنوان و دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض نمایندگان گردد و اگر احیانا” یکی از نمایندگان علنا” مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب دستگیر گردد، اجرای سیاست در باره او نیز بایستی با استحضار مجلس باشد.
اصل چهل و نهم – مذاکرات مجلس شورای ملی علنی است. روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند، بدون اینکه حق نطق داشته باشند، تمام مذاکرات مجلس را دستگاه های ارتباط جمعی اعم از رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و مجلات و کتب حق دارند بدون تحریف و تغییر منتشر سازند.
اصل پنجاهم – مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه داخلی، امور مربوط به مدت تعطیلی و زمان اشتغال و انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره را تنظیم و مرتب می کند و پس از تعطیل تابستان باید قبل از چهاردهم مهرماه مفتوح و مشغول به کار گردد.
اصل پنجاه و یکم – مجلس شورای ملی در مواقع تعطیلی به صورت فوق العاده منعقد تواند شد.
وظایف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل پنجاه و دوم – مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را که به صلاح ملت و جمهوری اسلامی می داند، پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان نموده با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان به عرض شورای جمهوری برساند که پس از تصویب شورای مذکور، به موقع اجرا گذارده شود.
اصل پنجاه و سوم – در صورتی که شورای جمهوری با تمام یا قسمتی از قوانین مخالفت کند، موظف است مورد را با ذکر دلایل موجه و پیشنهاد مطالب اصلاحی به مجلس شورای ملی اعاده نماید تا پس از اصلاح، برای تصویب نهایی آماده گردد.
اصل پنجاه و چهارم – در صورت قبول اصلاحات و پیشنهاد ها مطالب مصوبه اعتبار قانونی خواهند یافت، ولی در صورتی که تمام یا قسمتی از آنها مورد قبول مجلس قرار نگیرد، موضوع را با ذکر دلایل به شورای جمهوری می فرستد و در این مورد اگر شورای مذکور نظر مجلس را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *