نمایندگان سیاسی از مصونیت:

هیچ یک از کنوانسیونهای حقوق دیپلماتیک، تعریفی از«خانواده» ارائه نکرده اند. کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس 1961 نیز نتوانستند بر تعریف قابل قبولی دست یابند؛ زیرا خانواده، در واقع به وضعیت و موقعیت یک شخص بستگی دارد. ولی بطور معمول به کسانی که در خانه عضو نمایندگی زندگی می کنند، اعضای خانواده اطلاق می شود
در روابط میان دولتها در خصوص مصونیتهای همسر رئیس مأموریت یک اتفاق نظر بین المللی وجود دارد؛ بلکه رعایت آن از قواعد حقوق بین الملل عرفی به شمار می آید. همسر رئیس مأموریت از همان مصونیتها و مزایای زوج خود برخوردار است؛ اما نسبت به همسران سایر مأموران سیاسی، وحدت رویه وجود ندارد.

در مورد فرزندان رئیس مأموریت، قاعده کلی آن است که از همان مصونیت مدنی و جزائی پدر برخوردارند؛ ولی در مورد سایر اعضای مأموریت و فرزندان آنان با قاعده ثابت بین المللی روبه رو نیستیم.
قاضی افنسن می گوید: «سلامتی خانواده یک شخص، از حقوق اساسی هر انسان است که نه فقط حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از آن حمایت می کند بلکه اصول کلی حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نیز مؤید آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونیتها و مزایایی است که لازمه انجام وظایف به نحو اطمینان بخش است.»

مبحث دوم:مبانی حقوقی مزایا و مصونیت ها
موضوع مصونیت و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد. هرچند از حیث عنوان مصونیت ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی ازحیث طبیعت حقوقی کاملا متفاوت است. مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت درامان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری آن نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازاتی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارد.
مصونیت دیپلماتیک
در حقوق بین الملل عمومی دیپلمات ها شخصا و نیز محل سکونت و کار آنها از تعقیب و تعرض ماموران دولتی که نزد آن ماموریت دارند مصون هستند. اما این مصونیت ها به موجب رسوم و عرف بین المللی بر قرار شده نه به موجب قوانین کشوری. و تاریخ روابط دیپلماتیک نشان میدهد که دولت ها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره دیپلمات های خارجی هیچ وقت تمایلی قلبی نداشته اند ولی باوجود این عملا آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند. زیرا که خود هم متقابلا سود برده اند. در نتیجه و با توجه به مطالب گفته شده ممکن است این سئوال پیش آید که منطق مصونیت های دیپلماتیک ازکجا است؟ در واقع اهمیت موضوع و تفاوت نظرها در این است که این مصونیت بوسعتی که معمول شده مخالف مسلم حقوقی و اصل حاکمیت کشورهاست زیرا بنا به اصل کلی حاکمیت دولت شامل هرکس و هر چیزی می شود که در سر زمین آن واقع است و قوانین آن دولت در داخل مرزهای آن به همه کس و همه چیز اجرا می شود مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. به همین دلیل حقوقدانان و نویسندگان حقوقی در پی یافتن یک مبنای حقوقی بودند که فلسفه وجودی این مصونیت ها را توجیه کند و از اینرو به ارایه چهار نظر در این خصوص پرداخته اند:
1- نظریه نمایندگی
بر اساس این نظریه از آنجاییکه سفیر به عنوان نماینده رئیس دولت و مردم خویش در نزد دولت پذیرنده به ایفای ماموریت می پردازد و در واقع از سوی رئیس دولت و مردم جامعه خود ماموریت دارد، وی نمایان گر شخصیت دولت خویش است از اینرو وی می بایست دارای مصونیت هایی از سوی دولت پذیرنده به منظور پیشبرد اهداف دولت و مردم خود باشد.
2- نظریه برون مرزی
بنا به این نظریه دیپلمات به موجب یک فرضیه خارج از قلمرو و قدرت قانونی کشور محل ماموریت خود است و مثل این است که هرگز از کشور خود خارج نشده باشد. بعد از این فرضیه در مورد شخص سفیر یک نظریه کلی ساخته اند که بنا بر آن منزل و محل کار سفیر هم قطعه ای از خاک کشور او تلقی می شود و خارج از قدرت قانونی کشور محل ماموریت او است. مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس حقوقدان معروف پولندی در قرن هفدهم است. که در کتاب خود می نویسد به موجب حقوق بین المللی تجلی شخص رئیس کشور در شخص سفیر یک فرضیه است . و با فرضیه مشابه مثل این است که سفیر خارج از خاک دولتیست که نزد آن انجام وظیفه میکند. و نتیجه آن این است که سفیر مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا ماموراست اطاعت کند. این نظریه خود مبنای حقوقی برخی رویه های حقوق بین الملل سنتی قرار گرفته، مانند تبعیت کشتی های دولتی و جنگی از قوانین کشور خود شان در وسعت دریا و سواحل دیگر یا اجرای قوانین کشوریکه کشتی پرچم آن را دارد. در باره اشخاص و وقایع داخل کشتی هم در موقع سفر دریایی.
اما ایراداتی بر این نظریه وارد است از جمله اینکه :
الف: جرایمی که در منزل سفیر یا محل کار او اتفاق می افتد اگر تابع قانون دولت متبوع سفیر باشد ناچار خود سفیر باید قاضی و مجری قوانین کشور خود باشد.
ب : اگرمتهمی به خانه یا محل کار سفیر پناهنده شود رد کردن مجرم به مقامات دولت متبوع او باید مشروط به انجام تشریفات استرداد باشد.
ج : اطفالی که از پدر و مادر تبعه کشور پذیرنده ( مانند شخص مستخدمین محلی ) در محل کار یا خانه سفیر متولد شوند ناچارند باید تابعیت دولت سفیر را کسب نمایند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د : مصونیت شخص دیپلمات در خارج از خانه و محل کار دیگر با اصل برون مرزی تطبیق پیدا نمی کند.
3-نظریه مصلحت خدمت
واتل دیپلمات سویسی در قرن 18 می نویسد ” اگر سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض شود بدین م

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *