همه مراحل ارتکاب جرم به مقابله برخاسته است؛ با پیشگیری اصلاحی، تعلیم و تربیت فردی و اجتماعی بر اساس آموزههای وحیانی و تقویت جنبههای معنوی و رفع فقر و ایجاد تعهدات مذهبی و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در صدد تاثیرگذاری در مرحله تصمیمگیری افراد است تا آنان با اتخاذ تصمیمهای نادرست، مرتکب جرم و تخلف نشوند.
این کتاب آسمانی بر کنترل و نظارت بر افراد از طریق حاکمیت و مردم تاکید فراوان داشته و در این‌باره می‌فرماید‌: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض‌؛ اگر خداوند بعضی از مردم را با بعضی دیگر باز نمی‌داشت فساد زمین را فرا می‌گرفت.» بر این اساس در مکتب فقهی گاهی از امر به معروف و نهی از منکر با عنوان دفاع همگانی یا دفاع اجتماعی در مقابل دفاع فردی یا دفاع مشروع یاد می‌شود.
2-2- پیشگیری از جرم از منظر معصومین: پیشگیری از گناه و تخلف در اندیشههای پیامبر اسلام (ص) و همه ائمه معصومین، قابل مشاهده است. بهعنوان مثال، در اندیشههای پیامبر (ص)، شایسته سالاری یا واگذاری امور به اهل آن؛ روشنگری، آموزش، پند؛ مراقبت تشکیلاتی بر کارکرد کارگزاران یا «نظارت خاص»؛ توجه و توصیه به عاملهای بازدارنده و نیز امر به معروف و نهی از منکر برخی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه هستند. در خصوص مورد اخیر که بسیار مورد تاکید پیامبر اسلام (ص) بوده است، میفرمایند‌: «حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه خدای متعال اشخاص بد و نابکار شما را بر افراد شایسته و خوب مسلط می‌کند، آنگاه خوبان دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود».
از آنجایی که در این رساله محوریت بحث بر اندیشههای امام علی (ع) است، در بیان اجمالی پیشگیری از منظر ایشان، با استنباط از سخنان و سیره ایشان میتوان گفت: مهمترین اولویتها و روشهای پیشگیری از جرم از منظر ایشان عبارتند از: اجرای عدالت (که موجب اصلاح مردم میشود)؛ مبارزه با نادانی؛ کوشش برای ترویج اخلاق فاضله (خودسازی و حسابرسی نفس)؛ اتخاذ تدابیر لازم برای رفع نیازهای اساسی انسان (زیرا فقر، دین انسان را ناقص و عقل او را سرگردان میکند)؛ حفظ کرامت و منزلت انسانها؛ گسترش فضای دینی و پرورش روحیه دینداری؛ اصلاح ارتباطات اجتماعی؛ نظارت بر عملکرد مجریان و آموزش همگانی.
در خصوص نحوه پیشگیری از جرم در شریعت اسلام باید افزود اسلام با اهتمام در نشر تعلیمات اخلاقی و تهذیب نفوس و آموزش مبانی عقیدتی و راهنمایی مردم به انجام کارهای نیک و پرهیز از جرایم و منکرات، امیدوار است که تا حد ممکن، افراد را از دست زدن به ارتکاب جرم، باز دارد. این شیوه قانونگذاری برای سالمسازی محیط زندگی و جلوگیری از جرم، در نظام کیفری اسلام که احکام آن، مستند به علم و حکمت الهی است، موجب میشود پیروان این شریعت، اطاعت از مبانی اعتقادی و عبادی و دستورات اخلاق اسلامی را فریضه و تکلیف خود دانسته و تخلف از آنها را گناه و مستحق کیفر بدانند. بر این اساس، اسلام برای سالمسازی محیط زندگی و بازداشتن مردم از معصیت و گناه، تدابیر خاصی اندیشیده و برای اجرای آنها به طرق مختلف اصرار ورزیده است. اهم این تدابیر که از نظر اهمیت، مقدم بر مجازات قرار دارند، به ترتیب عبارتند از: 1- جهانبینی توحیدی و نقش بازدارندگی آن؛ 2- تهذیب و تزکیه نفس به وسیله تعلیمات اخلاقی و 3- نهاد امر به معروف و نهی از منکر.

گفتار دوم- فرآیند پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم بهعنوان اقدامی در جهت ایجاد امنیت در جامعه و سالمسازی آن، فرایندی دارد که علاوه بر نظامهای کیفری در مکتب اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این موضوع در این گفتار، ابتدا به فرایند پیشگیری از جرم در نظامهای کیفری و پس از آن به این موضوع در آموزههای دینی، پرداخته خواهد شد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- فرایند پیشگیری از جرم در نظامهای کیفری
برای پیشگیری از جرم، شیوهها و فرایندهای متعددی پیشنهاد شده است که بیان همه آنها در این رساله نمیگنجد؛ از این رو در این گفتار به فرایندهایی که جنبه کاربردی بیشتری دارند پرداخته خواهد شد. در الگوهای علمی ارایه شده برای پیشگیری از جرم، کم وبیش پنج مرحله دیده میشود که عبارتند از: 1- شناسایی مساله جرم و هدفگذاری؛ 2- آسیب شناسی علل جرم؛ 3- انتخاب اقدامات ویژه و ارایه راه حلهای عملیاتی و کاربردی؛ 4- اجرای راهکارهای پیشگیرانه ؛ 5- ارزیابی و تعدیل نتایج اجرای برنامه.
1- شناسایی مساله جرم و تعیین اهداف کاهش جرم
نخستین مرحله از فرآیند پیشگیری، مسالهیابی و به بیان دیگر، تعیین الگوی خطر جرم است. این کار از طریق تجزیه و تحلیل الگوی جرم یا هدفگیری بزهکاران، صورت میگیرد. در تجزیه و تحلیل هر جسمی سه مقوله متفاوت بررسی میشود که عبارتند از: 1-1- مطالعه فضای جغرافیایی بزه موردنظر؛ 2-1- تحلیل ساختار جرم و مباشران و بزه دیدگان آن و 3- تحول در نوسانات جرم مذکور در دوره زمانی معین.
هدف نهایی اقدامات پیشگیرانه ممکن است کاهش جرم یا محدود کردن آن یا جلوگیری از رشد آن باشد؛ از این رو، در طرحریزی پیشگیری، باید از اهداف کلی و مبهم صرف نظر کرده و هدف را با کمال واقعبینی و به طور دقیق مشخص و شاخصهای ریسک را معین کرد.
2- آسیبشناسی علل جرم
دومین مرحله از فرآیند پیشگیری، تعیین علل جرم است. برای شناسایی علل جرم از نظریات جرم شناختی استفاده میشود. علل جرم را میتوان به علل بلاواسطه و علل بعید تقسیم کرد. به موجب نظریه تقارن فرصت مجرمانه، جرم محصول تأثیر عللی بیواسطه است که جمع شدن آنها در کنار یکدیگر، موجب وقوع آن میشود. در تحقق انواع جرایم، یک بزهکار آماده، انگیزهمند و توانا از طریق دسترسی به یک هدف آسیبپذیر و جذاب برای جرم، در یک محیط مساعد و در غیاب پیشگیریان انگیزهمند و لایق به دنبال یافتن یا ایجاد موقعیت مجرمانه است. علل بعید جرم متعدد هستند و بسیاری از علل فردی و اجتماعی و محیطی را در بر میگیرد، لیکن این دسته از علل از طریق علل قریب جرم عمل میکنند. علل قریب جرم را به یازده عنوان تقسیم کردهاند. به نظر «اکبلوم»، این علل گاهی از ناحیه فرد بزهکار و زمانی نیز از موقعیت ناشی میشوند؛ مانند استعداد مجرمیت (یعنی تأثیرات دراز مدت و منحصر به فردی که افراد را مستعد ارتکاب جرم میکند)، فقدان مهارتهای اجتناب از جرم، محیط فیزیکی مناسب برای جرم و غیبت پیشگیران جرم.
3- انتخاب اقدامات ویژه و ارایه راهحلهای عملیاتی کاربردی (مداخله)
برنامهریزان پیشگیری مجبورند با آسیبشناسی علل جرم، نحوه و زمان مداخلههای پیشگیرانه را انتخاب کنند. اقدامات پیشگیرانه موجب از هم گسیختگی تقارن فرصت جرم شده، خطر وقایع مجرمانه را کاهش داده و در صورتی که همه چیز به خوبی پیش برود، شمار وقایع مجرمانه را که در عمل اتفاق میافتند، کاهش میدهند. تدابیر پیشگیرانه برای مسایل و زمینههای خاص محلی تهیه و بومیسازی شوند. تدابیر پیشگیرانه میتوانند از میان انواع پیشگیری یا تلفیقی از آنها انتخاب شوند.
4- اجرای تدابیر پیشگیری
اجرای پیشگیری شامل هدفگذاری و انجام برنامه است. یعنی انجام اقدامات مناسب در خصوص علل جرم به روشی کارآمد، اثر بخش، پایدار و قابل قبول که نیازهای معین و اولویتدار بزه دیدگاه و جامعه را مورد هدف قرار دهد. اجرای برنامههای پیشگیرانه در جامعه مستلزم تدابیری است که مهمترین آنها عبارتند از: شفافسازی وظایف کاهش جرم و استقرار نهادهای پیشگیرانه.

5 – بازخوردگیری، نظارت و ارزیابی
آخرین مرحله از فرآیند پیشگیری (یعنی ارزیابی و تعدیل) از منظر مدیریتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، چند نوع فعالیت کاهش جرم وجود دارند که باید مدیریت شوند؛ مانند خدمات روزمره ( که شامل اقداماتی چون ارایه رهنمودهای پیشگیرانه از جرم یا انجام تعلیق مراقبتی میشود). مدیریت میتواند در دو سطح راهبردی یا تاکتیک مورد بررسی قرار گیرد. سطح راهبردی یا فرآیندی با بررسی جرم و نقشههای مداخله آغاز میشود و سطح تاکتیک مدیریت طرحهای موردی کاهش جرم تحت یک راهبرد وسیعتر را در بر میگیرد. هریک از این سطوح ترتیبات متفاوتی را برای مدیریت میطلبند.

برای سنجش نتایج اجرای برنامههای پیشگیری، شاخصهای مختلفی ارایه شده است. یکی از شاخصهای سنجش، کاهش یا توقف یا محدودشدن بزهکاری است. این شاخص با ملاحظه نرخ جرایم قبل و بعد از اجرای برنامه قابل دسترسی است. البته تکیه به آمار ظاهری جرم به تنهایی کافی نیست بلکه بایستی از مکانیسمهای سنجش نرخ واقعی جرایم نیز بهره جست. شاخص دیگر، تغییر رفتار مردم و ملاحظه تغییر ظرفیتهای مجرمانه و وضعیتهای ما قبل بزهکاری است.
ب- فرایند پیشگیری از جرم از منظر اسلام
اگرچه در متون دینی، بخش خاصی با عنوان فرایند پیشگیری از جرم وجود ندارد؛ اما با مطالعه تمام مسایل مرتبط، میتوان گفت که اسلام در زمینه فرایند پیشگیری دو مرحله را بیان میکند. مرحله نخست، به معرفی و پیشگیری از عوامل عمومی تمام جرایم پرداخته که این مرحله را پیشگیری اولیه نام نهادند که مترادف با پیشگیری عمومی یا ابتدایی است. مرحله بعد، به عوامل خصوصی موثر بر جرم، توجه دارد که این مرحله پیشگیری ثانویه نام دارد.
1- پیشگیری اولیه از جرم
در برخی موارد، انسان از نظر اجتماعی، اقتصادی و روانی در چنان وضعیتی قرار میگیرد که آگاهانه یا ناآگاهانه دست به ارتکاب جرم میزند؛ بنابراین باید افراد را در شرایط عادی، تحت آموزش مستقیم و غیرمستقیم قرار داد و آنان را به نتایج زیانبار افعالی که ممکن است در هر یک از شرایط مذکور، عارض گردد، آشنا ساخت تا از ارتکاب جرم، خودداری کنند. این نوع از پیشگیری، مشتمل بر اقداماتی است که موجب از بین بردن یا کاهش دادن فرصتهای مجرمانه میشود و یا از بوجود آمدن آنها جلوگیری میکند، بدون اینکه به جرم یا مجرم خاصی توجه داشته باشد و قبل از اینکه هیچگونه علایم و نشانههایی از بزهکاری بروز کرده باشد. این روش، اغلب تمایل به تفسیر اوضاع و احوال و شرایط جرمزای محیط فیزیکی دارد. در این روش که تاکید بر ممانعت از وقوع عمل مجرمانه است تا تاثیر بر خود مجرم، بیشتر برای گروههایی توصیه شده است که شخصیت آنان هنوز شکل نگرفته است و بدین طریق میتوان با برنامهریزی و آموزش آنها را از ورود به مسیرهای مجرمانه باز داشت.
در تعالیم اسلامی، پیشگیری اولیه در قالب عبادات و مناسک دینی فردی اجتماعی به خوبی نمایان است و توصیه اسلام به نماز، فضایل اخلاقی و امر به معروف و نهی از منکر را میتوان از مصادیق آن دانست.
2- پیشگیری ثانویه از جرم
در این نوع پیشگیری، اقدامات در ارتباط با افراد و گروههایی صورت میگیرد که در معرض ارتکاب جرم قرار گرفتهاند و در صورتی که اقدام بازدارندهای نسبت به آنها صورت نگیرد مرتکب جرم خواهند شد؛ بنابراین هدف این نوع پیشگیری، تشخیص مجرمان بالقوه و مداخله در وضعیت ما قبل جنایی بهمنظور جلوگیری از وقوع جرم است. تفاوت اصلی این مرحله با مرحله پیشگیری اولیه در این است که در پیشگیری اولیه برنامهها و اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از پدید آمدن وضعیتهایی است که میتواند موجب وقوع جرم شود؛ اما در پیشگیری ثانویه، تلاشها و وضعیتهایی متمرکز است که قبلاً پدید آمده و موجب قرار گرفتن افراد و گروهها در آستانه ارتکاب جرم شده است. اسلام با واقعبینی نسبت به مسایل اجتماعی، عوامل انحراف و کجروی و نیز خصوصیات و ویژگیهای انسانشناسی انسان، با معرفی گروههایی که در معرض بزهکاری هستند مانند فقرا و مساکین، کودکان و نوجوانان، یتیمان و ثروتمندان راهکارهایی را برای کاهش احتمال انحراف و کجروی آنان، ارایه داده است.
پیشگیری ثانویه را میتوان در قالب قانونگذاری دقیق و سیستم کیفری اسلام مشاهده نمود. سیاست جنایی اسلام با جرمانگاری دقیق و تعیین مجازاتهای سنگین از سویی بازدارندگی قابل توجهی به وجود میآورد و در مقابل با سختگیری در اثبات جرایم از دخالت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *