افراد به دلیل موقعیت یا شرایط خاصی، امکان بزهکاری مییابند و سلب این موقعیت از آنان، ناممکن است با اعمال اقدامات تامینی تا شدیدترین مرحله یعنی حبس، امکان ارتکاب جرم از آنان سلب میگردد. در سیاست جنایی اسلام نیز اقدامات تامینی در برخی روایات ملاحظه میشود؛ بهعنوان مثال، شخصی که مکرر مرتکب جرم میشد صرفا به دلیل پیشگیری از جرم و حفظ نظم و امنیت جامعه بازداشت میشد در حالی که مجازات مقرر برای آن جرم، چیزی غیر از حبس بود. در برخی از روایات نیز تاکید شده که زنان فاسد در جامعه حضور نداشته باشند و حتی حبس آنان با هدف پیشگیری وضعی و از بین بردن فرصت بزهکاری، تجویز شده است.
اقدامات تامینی بهعنوان اقداماتی که در راستای رفع حالت خطرناک مجرم اعمال می‌شود در سیره عملی امام علی (ع) نیز قابل مشاهده است. ایشان هنگامی که میان جمع یا قومی، مفسدی را می‌یافت وی را با هدف دفع آزار و شرارتش حبس می‌کرد. همچنین ایشان در سخنی می‌فرماید‌: «بر امام لازم است دانشمندان فاسق‌، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان مفلس را زندانی کند.»

این سخن، دلالت بر توجه ایشان به سلب نمودن فرصت و مجال بزهکاری از طریق تحت مراقبت قرار دادن یا خروج از وضعیت جرم‌زا و در نتیجه پیشگیری وضعی از طریق اقدامات تامینی دارد.
به راستی میتوان گفت پیشبینی تدابیری چون حسبه و اقدامات تامینی و تربیتی برای پیشگیری از جرم، علاوه بر آنکه موجب سلامت جامعه میشود، در نهایت سبب بقای شخص حاکم و به تبع آن، بقای جامعه اسلامی میشود؛ زیرا زمانی که جرم جامعه را فرا گیرد، زمینه شورش و طغیان افراد مجرم بر حاکم جامعه اسلامی به آسانی فراهم میشود. نگاه به سیرهی امام علی (ع) به خوبی نشان میدهد که امام هم به مقتضای شان امامت و ولایت خود و هم به لحاظ شان حاکم بودن (در دوران کوتاه حکومت خود)، به موضوع پیشگیری از جرم توجه بسیاری داشته است. وقتی رسالت دین، هدایت و راهنمایی انسان و بیرون راندن او از گمراهیها و فتنهها باشد، بطور قطع پیشوایان دینی به لحاظ وظیفهای که خدواند بر دوش آنها نهاده است باید بکوشند تا این مهم را تحقق بخشند؛ از این رو است که پیشگیری از انحراف و کژروی و رفتارهای مجرمانه، در فهرست وظایف انبیاء و پیشوایان دینی قرار میگیرد. امام علی (ع) چندین بار این امر را خاطرنشان ساخته است. ایشان در جایی فرموده است: «همانا خداوند محمد را هشداردهنده به جهانیان و امین وحی و قرآن برانگیخت در حالی که شما ای توده عرب، بر بدترین دینهای جهان تکیه داشتید و در بدترین دیار میزیستید. خون یکدیگر را میریختید و پیوند خویشاوندی را میگسستید. بتها در میانتان برپا و زندگیتان با انواع گناهان آمیخته بود.»
امام در خطبههای متعددی، اوضاع و احوال وحشتآور و نفرت انگیز زمان جاهلیت را که نمونه عالی جامعه فراپوشیده از انحراف است به یاد میآورد و رسالت پیامبر را که در هدایت این مردم خاطرنشان میکند. امام در مورد شان حاکم اسلامی نیز با بیان این نکته که حکومت کردن هدف نیست؛ بلکه وسیلهای در جهت تحقق اهداف عالیتر است، از جمله این اهداف را اصلاح و ایجاد امنیت برای ستمدیدگان بیان میکند: «خدایا تو میدانی که جنگ و درگیری ما را برای به دست آوردن قدرت و حکومت دنیا و ثروت نبود؛ بلکه میخواستیم نشانههای حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمینهای تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیدهات در امن و امان زندگی کنند.»
2- ایجاد جرایم بازدارنده
برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، میتوان برخی اعمال مقدماتی را جرمانگاری نمود. یکی از روشهای پیشگیری وضعی، تحریم مشاغلی که به واسطه آن، جرم صورت میگیرد و بکارگیری ضمانت اجرا به منظور دستیابی به اهداف پیشگیری وضعی و دشوار و یا ناممکن نمودن تحقق عمل مجرمانه است. در مواردی سیاست جنایی اسلام اقتضاء داشته برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرم و کوتاه کردن دست مجرم از جرایم مهم و سنگین، برخی اعمال مقدماتی و زمینهای نیز مورد جرمانگاری قرار گیرند. در اندیشههای امام علی(ع)، این راهکارهای پیشگیری وضعی مورد توجه بوده و بهعنوان مثال، نگهداری و خرید و فروش و معاملات و کسبهایی که مستعدکننده زمینه بزهکاری بوده، مورد جرمانگاری قرار گرفته است. امام علی (ع) در کلام خویش، مشاغلی که موجب پیدایش جرم و فساد هستند را ممنوع دانسته، میفرمایند: «خداوند هرگونه شغلی را که فساد و تباهی از آن ناشی میشود حرام دانسته است.»

3- معرفی مجرمان خطرناک و شیوه‌های آنان
با توجه به اینکه در مورد برخی از جرایم خاص، برخی مجرمان حرفه‌ای به دلیل شناخته نشدن، مورد اعتماد واقع شده و بر این اساس، مرتکب جرم می‌شوند در سیاست جنایی اسلام مواردی در مورد نحوه برخورد با آنان مشاهده می‌شود. برای نمونه می‌توان به شهود حرفه‌ای که برای افراد شهادت دروغ می‌دهند اشاره نمود. در سخنی از امام علی (ع) آمده است‌:«بر شهود کذب حد جاری می‌شود که میزان معینی ندارد و بر عهده‌ امام است و در ملاء عام عبور داده می‌شوند تا شناخته شده مجدداً ادای شهادت ننمایند». از این رو، لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌ای و افشای ماهیت او و اخطار به بزه دیدگان بالقوه می‌تواند فرصت بزه‌کاری آنان را کاهش دهد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با مشاهده عوامل پیشگیری وضعی ناظر بر بزهکار میتوان گفت، بیشتر آنها به ابتکار عمل و عملکرد دولت یا به تعبیر دیگر حاکم جامعه اسلامی باز میگردد که توجه به پیشگیری از جرم از جهات متعددی برای حاکم جامعه اسلامی ضرورت دارد؛ یکی از این موارد را میتوان بقای خود شخص حاکم و به تبع آن، بقای جامعه اسلامی دانست؛ زیرا زمانی که جرم جامعه را فرا گیرد، زمینه شورش و طغیان افراد مجرم بر حاکم جامعه اسلامی به آسانی فراهم میشود. نگاه به سیرهی امام علی (ع) به خوبی نشان میدهد که امام هم به مقتضای شان امامت و ولایت خود و هم به لحاظ شان حاکم بودن (در دوران کوتاه حکومت خود)، به موضوع پیشگیری از جرم توجه بسیاری داشته است. وقتی رسالت دین، هدایت و راهنمایی انسان و بیرون راندن او از گمراهیها و فتنهها باشد، بطور قطع پیشوایان دینی به لحاظ وظیفهای که خدواند بر دوش آنها نهاده است باید بکوشند تا این مهم را تحقق بخشند؛ از این رو است که پیشگیری از انحراف و کژروی و رفتارهای مجرمانه، در فهرست وظایف انبیاء و پیشوایان دینی قرار میگیرد. امام علی (ع) چندین بار این امر را خاطرنشان ساخته است. ایشان در جایی فرموده است: «همانا خداوند محمد را هشداردهنده به جهانیان و امین وحی و قرآن برانگیخت در حالی که شما ای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *