دانلود پایان نامه

روشهای آموزش خواندن :

گر چه امروزه معلمان می‌توانند از میان برنامه‌های بسیار متعدد، گوناگونی که برای آموزش خواندن تدوین شده است یکی را انتخاب کنند اما بسیاری از این برنامه‌ها اگر در اصل به لحاظ مهارتهای ارائه شده با یکدیگر تفاوت داشته باشند از نظر روش کاملاٌ مشابهت دارند. در تحلیل برنامه‌های مهارت خواندن، مرور ابعادی که اساس تفاوت میان آنها را تشکیل می‌دهند. مفید خواهد بود و تفاوتها را می‌توان عمدتاٌ به ترتیب زیر دسته بندی کرد. 1- تفاوتهای موجود در تأکید بر تداعی حرف و صدا. 2- تفاوتهای موجود در مفهوم خواندن در ارتباط با دیگر مهارتهای زبانی. 3- تفاوتهای مبتنی بر الگوی سازمانی آموزش ـ روشهای مختلف خواندن را می‌توان در حاشیه ی بررسی این              3- بعد مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. موقعیت یادگیری در کلاس باید رغبت انگیز باشد :

خصوصیاتی برای بهتر خواندن و لذت بردن و درک صحیح مطالب :

  • شاگرد محور بودن و تأکید و کمک به زبان آموز در درک واقعی مفهوم متن. 2- همکاری جمعی و شرکت در بحث ( تشویق زبان آموزان به سهیم کردن دیگران در آموخته های فرد ) مذاکره و مشارکت در یادگیری نکات و مطالب خوانده شده.  3- فعالیت جسمی‌نشان دادن تصورات، فعالیتهای ذهنی و اساسی مورد مطالعه.               4- تشویق به عکس العمل ایجاد زمینه برای نمایش، نوشتن، بحث، هنرنمایی و امثال آن، ها و استفاده ازمنابع مختلف. نقد و بررسی مطالب با مشاهده فیلم و عکس یا خواندن نقدهای مربوط به آنها. 6- به کار گیری تخیل از زبان آموزان نباید از قالب متن محصور شوند بلکه دید آنها باید گسترش یابد و ارتباط مطالب را با جنبه های مشابه و متفاوت بررسی کنند. 7- جستجوگری : بخشهای باز و پیش‌بینی نشده ‌عاری از قضاوت وتعصب های شخصی بین معلم و زبان آموز. 8- انجام تکالیف زبان آموز باید پس از خواندن، تکالیفی، هر چند مختصر انجام دهد. 9- بحث گروهی. گفتگو و بحث در باره مطالب در گروههای چند نفره مفید است. 10- روش تدریس :‌برای تدریس خواندن فقط یک روش وجود ندارد. بلکه می‌تون از روشهای متفاوتی همراه با فنون و رویکردهای گوناگون استفاده کرد. 11- فراموش کردن متن و توجه به درک آن به یاد داشته باشیم فقط یک تفسیر یک تعریف یک طریق آموزش و یک راه برای درک مطلب وجود ندارد. 12- درک خواندن :‌مهمتر از همه این است که باید از خواندن ندرت          برد.
مطلب مشابه :  چگونه استرس را از خودمان دور کنیم؟

مشکلات گفتاری :

به ناسامانیهایی که دانش‌آموزان در بیان شفاهی پیامهای زبانی دارند، اختلالات گفتاری گفته می‌شود .اختلالات گفتاری به 4 دسته تقسیم می‌کنیم. اختلالات تولیدی ـ اختلالات روانی گفتار یا گفتار سلیس، اختلالات صوتی واختلالات تأخیر در یادگیری گفتار : اختلالات تولیدی به اشکالات زبانی گفته میشود که در تولید آواهای زبان بوجود می آید. آوای مربوطه را طوری تلفظ می‌کند که به هیچ یک از آواهای زبان فارسی شباهتی نداشته باشد. اختلالات روانی گفتار یا گفتار سلیس :‌ گفتار سلیس گفتاری است که ریتم، سرعت، آهنگ آن روان و طبیعی باشد.

هر نوع اختلال دراین 3 ویژگی باعث پدید آمدن اختلالات روانی گفتار خواهد شد که دو دسته اند، تندگویی لکنت زبان، اختلالات صوتی : اختلال در ویژگیهای شدت ،‌طنین، سرعت، دامنه صوت، کیفیت، انواع اختلالات صوتی را موجب می‌شود که در برخی موارد مشکلاتی برای تعامل صحیح فعالیتهای یاددهی و یادگیری بین معلم و دانش‌آموز بوجود می آید. اختلالات تأخیر در یادگیری گفتار :‌کودکان در سنین اولیه، فارغ از جنین، نژاد، محیط جغرافیایی و دیگر عوامل زیست محیطی مراحل طبیعی سخن گفتن را طی می‌کنند. حال اگر کودکی نتواند این مراحل را به طور طبیعی طی کند و از همسالان، خود در فراگیری زبان گفتاری عقب بماند اصطلاحاً دچار تأخیر در گفتار شده است. که علل تأخیر در گفتار عبارتند :‌عقب ماندگی ذهنی ـ 2- عوامل خانوادگی.           3- نبودن فرصت. 4- حاملگی های چندگانه. 5- محرومیت عاطفی. 6- ناشنوایی.            7- تأخیر در رشد. 8- فلج مغزی. 9- پسیکوزها. 10- عوامل ناشناخته. بی تردید متداولترین علت تأخیر در گفتار عقب ماندگی ذهنی تأخیر درگفتار معمولاٌ یک مشخصه ‌فامیلی است و گاه بعنوان زمینه و فرصت است. نخستین فرزند خانواده به طور متوسط زودتر از بقیه ی فرزندان به حرف می افتد. ناشنوایی شدید صحبت کردن را نیز ممکن می‌سازد .توجه به این نکته که درک گفتار، مقدم بر توانایی تلفظ و بیان است. بسیار اهمیت دارد یک کودک 15 یا 18 ماهه می‌تواند معنای کلمات متعددی را بفهمد و در صورتی که از او خواسته شود اشیاء را در کتاب نشان دهد. در حالی که قادر نیست آنها را تلفظ کند. اینگرام ‌تأخیر در گفتار را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. خفیف : تأخیر در یادگیری صداهای گفتار، تلفظ و بیان آنهاست. متوسط تأخیر :‌در اکتساب تلفظ و بیان همراه درک و فهم طبیعی کودک است. شدید : توانایی درک گفتار آسیب دیده است. کودک در بیان نیز دچار اشکال است. بسیار شدید : عدم درک صحیح شنوایی، نه نقص در درک و فهم است بلکه ناتوانی در مشاهده مفهوم و اهمیت صداهای دیگر را به همراه دارد پیامد درخواندن دارد.

مطلب مشابه :  خرید اینترنتی عسل خالص و کاملا طبیعی