دانلود پایان نامه

انجمادی مختلف انجام شده است، به طوری که در سال ۲۰۱۱ آزمایشی طراحی و انجام شد که در آن ۳ روش انجمادی با یکدیگر مقایسه شده بودند، علاوه بر آن اثر حالات مختلف بافت بیضه (از لحاظ وجود، عدم وجود و دستکاری تونیکا آلبوجینا و نحوه ی برش بافت) در نتیجه ی انجماد نیز مورد بررسی قرار گرفت. به طوریکه بافت بیضه در ۴ حالت، بدون تونیکا، بافت

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره۸۲، یکمین، کدر،

Leave a Reply