دانلود پایان نامه

انجمادی هزینه های مصرفی روش های انجمادی را تا حدودی کاهش داد (۳۴).
۱-۲-۴-تاثیرات انجماد بر بافت بیضه
از آنجاییکه انجماد بافت بیضه گزینه ی مهمی در حفظ باروری پسران نابالغ مبتلا به سرطان است، دستیابی به مطلوبترین روش جهت حفظ بافت بیضه بسیار پراهمیت است. روش های انجمادی بر تمامیت بافت بیضه، حفظ و تکثیر سلولهای اسپرماتوگونی،

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های ۱-۲-۲-، اجتماعی:، بپردازند.، احتماعی

Leave a Reply