دانلود پایان نامه

اسپرماتوگونی، مورفولوژی توبولهای بیضه ای و عملکرد بافت بیضه ای به خوبی حفظ شده بود (۳۸). این مطالعات مستنداتی را ارائه کرد که نشان داد تکنیک انجماد شیشه ای روشی ساده، ارزان و مطلوب بوده و می تواند به عنوان روشی کارآمد جهت حفظ بافت بیضه استفاده شود. Poels و همکاران نیز در سال ۲۰۱۲ با مطالعه ای که در مورد انجماد شیشه ای بافت بیضه و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانطلاق، شخص ثالث، صحت معامله

Leave a Reply