دانلود پایان نامه

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر اهمیت اساسی همکاری بین المللی در تحقق این حق، معلول تلاش های نهادهایی همچون شورای حقوق بشر، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و
سازمان های بین المللی بسیاری بوده است.
یکی از اهداف سازمان ملل متحد، بنا به منشور آن سازمان، تلاش برای ترویج احترام به حقوق بشر است و در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه های خود از سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواسته است که : « سیاست ها و پروژه هایی که بر تحقق حق بر غذا تأثیر مثبت دارند را تشویق کنند و از اینکه اعضای آنها به این حق بشری احترام می گذارند، اطمینان حاصل کنند. این اطمینان از طریق مشارکت در اجرای پروژه های عمومی بین المللی، حمایت از پروژه های اعضای دیگر در زمینه برآورده کردن حق بر غذا و ممانعت از رخ داد هرگونه عملی که تأثیری منفی بر تحقق حق بر غذای کافی می گذارد، تامین می شود.
در این بخش، به بررسی فعالیت های سازمان های بین المللی و نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد در مورد حق بر غذای کافی پرداخته می شود. به جهت نقش ویژه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در این زمینه، به فعالیت های این سازمان در بخش مجزایی پرداخته می شود.
1 – کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب قطعنامه 17/1985 شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس شد. مهم ترین فعالیت کمیته، روشن کردن محتوای هنجارهای مندرج در میثاق، به ویژه از طریق اتخاذ «تفاسیر عمومی » است . در این تفسیرها، کمیته سعی می کند ضمن تشریح و تبیین مفهوم و ماهیت یک حق، دامنه و حد آن، تعهدات صاحبان حق و تکلیف، شیوه های تحقق و نقض آن حق و راه های جبرانی پیش روی قربانیان نقض آن را آشکار سازد.
اگر چه جایگاه حقوقی تفسیرهای کمیته به طور کلی در حقوق بین الملل بشر مشخص نیست، با این وجود، آنها می توانند تحلیل های دقیق و نظام مندی باشند که از سوی رکنی صادر شده اند که وظیفه انحصاری تفسیر قواعد مندرج در میثاق را بر عهده دارد . کمیته در تفسیر عمومی شماره 12 خویش راجع به حق بر غذا، به تشریح و تبیین حق بر غذا و عناصر آن، تعهدات ناشی از این حق و نقض آنها و تکالیف اشخاص و دولت ها در تحقق آن حق و شیوه های جبرانی نقض آن و نقش سازمان های بین المللی در تحقق این حق می پردازد.
تفسیر کمیته در مورد حق بر غذای کافی از جنبه های مختلفی برخوردار است.
نخست اینکه اولین بار تعریفی حقوقی نسبتاً جامعی از حق بر غذای کافی به عمل آمده و به شرح و تبیین آن پرداخته شد. در این تفسیر پس از بیان تعریف کلی از پرداخته شده و منظور از « بنیادین » حق بر غذای کافی، به تبیین مفهوم واژگان کاربرد آن، تأکید بر تعهد فوری و نه تدریجی دولت ها به جلوگیری از قحطی است.
و از آنجایی که رهایی از قحطی با حق بر حیات مرتبط است باید در هر شرایطی محترم شمرده شود .
در کنار این موارد، کمیته در تفسیر شماره 12 خویش، عناصری را برای حق، بر غذا برمی شمرد که از آن جمله می توان به کفایت، قابلیت پذیرش فرهنگی، سلامت و دسترسی اقتصادی و فیزیکی اشاره کرد . در خصوص معنای « غذایی کافی» برخی مفسران اظهار کرده اند که « کفایت» غذایی فراتر از آن چیزی است که برای صرف بقا ضروری است، بلکه باید در احراز آن به تأثیر نوع غذا در سلامت شخص یاتوانمند کردن او برای پیگیری یک زندگی عادی و فعال توجه شود و واضح است که هر معیاری که کفایت با توجه به آن سنجیده می شود نیز، باید تعریف شود. به علاوه کفایت، واجد هر دو جنبه کمی و کیفی است؛ یعنی غذا باید هم از نظر میزان کالری و انرژی غذایی حاصله و هم از نظر مواد غذایی ضروری همچون ویتامین ها کافی باشد. مفهوم دقیق « کفایت» به میزان زیادی با ت وجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آب و هوایی و اکولوژیکی حاکم تعیین می شود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد قصد مجرمانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین منبع غذایی باید از نظر فرهنگی قابل پذیرش بوده (با فرهنگ غذایی رایج سازگار باشد) و سالم ( فاقد عناصر سمی و آلوده کننده ) باشد .
2 – شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر براساس قطعنامه 251/60 مجمع عمومی ملل متحد در سال2006 میلادی به عنوان یک نهاد فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر ملل متحد شد.‌ شورای حقوق بشر، یکی از نهادهایی است که در پیشبرد اهداف حقوق بشری ملل متحد نقش بسیار بارزی داشته است.
مهم ترین فعالیت شورای حقوق بشر در زمینه حق بر غذا را می توان تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر دانست. از سال 2000 میلادی کمیسیون سابق حقوق بشر، گزارشگر ویژه ای برای حق بر غذا در نظر گرفت.
این گزارشگر هم به کمیسیون حقوق بشر (اکنون شورا) و هم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش می دهد . گزارشگر ویژه اختیارات گسترده ای در زمینه تحقیق و بررسی در موارد، موضوعات و وضعیت های مرتبط با حق بر غذا و ارائه پیشنهاد دارد البته لازم به ذکر است که گزارش اول حق بر غذا در زمان فعالیت کمیسیون حقوق بشر تعیین گردید.
نخستین گزارشگر ویژه حق بر غذا ژان زیگلر، جامعه شناس سوئیسی بود که در دوران حضورش در منصب گزارشگر ویژه حق بر غذا گزارش های فراوانی در زمینه های امکان اقامه دعوا در زمینه حق بر غذا، جنسیت، تقابل تجارت بین الملل و حقوق بشر دوستانه بین المللی داشته و مأموریت هایی نیز به نیجر، برزیل، بنگلادش و سرزمین های فلسطین اشغالی نمود.
پس از پایان مأموریت گزارشگر اول ویژه حق بر غذا در سال 2008 میلادی، پروفسور اولیویر دو شوتر به عنوان دومین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حق بر غذا از سال 2009 میلادی این سمت را عهده دار شده است. یکی از مهم ترین اقدامات دو شوتر شرکت در اجلاس وزرایی سازمان تجارت جهانی و تدوین گزارشی در تلاش برای ایجاد تعادلی میان حقوق کشاورزان خرده پا و مردمان محلی بر حق بر غذای کافی و اصول تجارت جهانی است.
در حقیقت هدف گزارشگران ویژه حق بر غذا، تلفیق تلاش ها برای تبیین حق بر غذای کافی و تلاش های اجرای و اعمال این حق است.
اختیارات گزارشگر ویژه حق بر غذا گسترده بوده و موارد زیر را در بر می گیرد:
تشویق به تحقق کامل حق بر غذا و ترغیب پذیرش معیارهای آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین‌المللی؛
جستجو برای یافتن راه هایی برای غلبه بر موانع موجود و در حال ظهور در راه تحقق حق دسترسی به غذا؛
ایجاد انگیزه و جلب توجه به وضعیت حق بر غذا از منظر جنسیتی و سن افراد؛
تدوین و پیشنهاد راهکارهایی برای اجرا و تحقق هدف اول اعلامیه توسعه
هزاره و حق بر غذا، به ویژه با در نظر گرفتن اهمیت مشارکت و هم یاری بین المللی در این زمینه؛
ارائه پیشنهادهای قابل اجرا در زمینه تحقق تدریجی حق بر غذا؛
همکاری کامل و تنگاتنگ با دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های مردم نهاد، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تمامی فعالان مرتبط در زمینه حق بر غذا؛
مشارکت و حضور در کنفرانس ها و رخدادهای بین المللی مرتبط
3 – برنامه جهانی غذا
برنامه جهانی غذا، نهاد اعطاکننده کمک های غذایی مستقیم سازمان ملل متحد است که از سال 1963 میلادی فعالیت خود را آغاز نموده است. برنامه جهانی غذا در ابتدا یک برنامه عمل سه ساله توسط فائو بود، اما پس از مدتی از نظر ابعاد رشد چشمگیری کرده و در عمل مستقل از فائو عمل می نماید. این نهاد در هنگام بروز خشکسالی یا قحطی در کشورهای در حال توسعه، کمک غذایی برای آسودگی مردم فراهم می آورد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بزرگ ترین سازمان بشردوستانه جهت مبارزه با گرسنگی است. در سال 2011، این برنامه به بیش از نود میلیون نفر در بیش از هفتاد کشور کمک های غذایی ارائه نمود.
برنامه جهانی غذا با انجام طرح هایی که غذا را به عنوان وسیله ای برای توسعه دانش و آموزش بیشتر به کار می گیرند، به مردمان فقیر و گرسنه کمک می نماید تا امنیت غذایی خود را در آینده به دست آورند. برای مثال، برنامه جهانی غذا برای بیش از بیست میلیون کودک در نقاط مختلف جهان، در طول سال تحصیلی وعده های غذایی فراهم می کند این عمل، خانواده ها را تشویق می نماید تا کودکان خود را به مدرسه بفرستند و در نتیجه به آنها کمک می کند تا آینده بهتری برای خود بسازند.
به طور کلی، برنامه جهانی غذا پنج هدف استراتژیک دارد که عبارتند از:
1- نجات جان افراد و حمایت از امرار معاش در مواقع اضطراری؛
2- جلوگیری از گرسنگی حاد و سرمایه گذاری برای آمادگی در مقابل بلایای طبیعی و کاهش اثرات آن؛
3-بازگرداندن و بازسازی زندگی پس از جنگ و بلایای طبیعی و یا در شرایط گذار؛
4- کاهش گرسنگی مزمن و کمبود تغذیه و
5- تقویت توانایی ملت ها برای مهار گرسنگی از طریق سیاست های واگذاری و خرید محلی.
باوجود تمام مشکلات و سختی های پیش روی فعالیت های برنامه جهانی غذا، این برنامه را می توان یکی از موفق ترین برنامه های اجرا شده توسط سازمان ملل متحد دانست.
4 – صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی

صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی، پس از کنفرانس غذای جهانی 1974 میلادی و به عنوان نهاد زیرمجموعه سازمان ملل متحد در سال 1977 میلادی، ایجاد شد.‌ صندوق بین المللی برای توسعه کشاروزی (ایفاد) به این منظور ایجاد شد تا وسایل لازم را برای توسعه طرح های کشاورزی و روستایی
ارائه دهد. این صندوق، وام ها و ضمانت های لازم را برای کمک های کوچک در کشاورزی می‌پردازد.
هدف نهایی صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی، کمک به کشورهای در حال توسعه در برخورد با فقر روستایی و بهبود وضع تولید غذا و تغذیه از طریق سرمایه گذاری برای حذف فقر است. قسمتی از فعالیت های این صندوق در مورد زنان روستایی است که از نظر غذایی با مشکل روبه رو هستند.
یکی از مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی توسعه کشاورزی برای مبارزه با فقر و گرسنگی در جوامع روستایی، به ویژه در فقیرترین مناطق جهان، اختصاص اعتبار و اعطای وام به کشاورزان خرده پای فقیر آن مناطق است. حدود نهصد میلیون نفر ؛ یعنی 75 درصد از 1/2 میلیارد انسان به شدت فقیر جهان، در مناطق روستایی زندگی می کنند .
بنابراین صندوق ایفاد، برای برطرف کردن فقر روستایی اولویت قائل است . همچنین صندوق ایفاد طرح های مشارکتی کشاورزی پایدار را در این مناطق با مشارکت جوامع روستایی، اعم از زن و مرد، ترتیب می دهد. صندوق ایفاد، تاکنون بیش از 5/9 میلیارد دلار در 732 پروژه بیش از سیصد میلیون فقیر روستایی را در کشورهای کمتر توسعه یافته تحت پوشش قرار داده است، سرمایه گذاری نموده است.
صندوق توسعه کشاورزی همکاری نزدیکی با فائو دارد و به برنامه های فائو کمک های مالی می کند. با این حال عمده فعالیت صندوق کمک به دولت ها است. با توجه به موارد بیان شده از یک سو، و تداوم بحران گرسنگی در سطح جهانی از سوی دیگر، باید اذعان نمود که برنامه ها و تلاش های متعدد انجام شده در قالب برنامه ها، سازمان ها و نهادهای فوق الذکر و برخی سازمان های دیگر از جمله بانک جهانی، صندوق کودکان یونیسف و غیره، به نتایج مناسبی نرسیده و نیاز به ایجاد رهیافت نوینی در این زمینه در سطح جهانی احساس می شود. یکی از ویژگی های این رهیافت می تواند، بر هماهنگ نمودن و یکپارچه سازی فعالیت های سازمان ها و نهادهای سازمان ملل متحد باشد. در همین راستا و پس از اوج گیری بحران غذای جهانی در سال 2008 میلادی، ضرورت حمایت سیاسی و مالی از تداوم، بهبود و اصلاح اقدامات سازنده در زمینه مبارزه با گرسنگی، با مشارکت گسترده جامعه جهانی مورد تأکید قرار گرفت. این وضعیت بر اساس چارچوب استراتژیک تدوین شده توسط کارگروه عالی رتبه سازمان ملل متحد در مورد بحران جهانی غذا تحت بررسی قرار

Leave a Reply