افراد غیر نظامی…………………………………………………………………….74
3 – 1 در خصوص اهداف غیر نظامی………………………………………………………………………………..75
4 – 1 – در خصوص کشتی ها و افرادی که به هر نحو تسلیم شده اند…………………………………….76
5– 1- کلیه اقدامات و تدابیر به منظور نجات کشتی شکستگان،مجروحان و بیماران و اسیران………76
6 – 1 – منع نیرنگهای خائنانه در جنگ دریایی …………………………………………………………………..77
7 – 1 – حیله ها و نیرنگهای جنگی مشروع درجنگ دریایی…………………………………………………77
8 – 1 – منع آسیب گسترده به محیط زیست دریایی……………………………………………………………..79
9 – 1- نامحدود بودن حق انتخاب روشهای جنگی …………………………………………………………….80

بند اول- اقدامات نسبت به کشتی های طرف مخاصمه………………………………………………………………..80
بند دوم-حق غنیمت گیری……………………………………………………………………………………………………..81

گفتار دوم -اهداف نظامی و اهداف مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه دردریا…………………………….82

بند اول-کشتی های جنگی و هواپیما های نظامی دشمن…………………………………………………………….82
بند دوم-کشتی های تجاری دشمن ،محموله و مسافران و خدمه………………………………………………….82
1 –2 – کشتی های تجاری دشمن………………………………………………………………………………………82
2 –2 – محموله کشتی های تجاری دشمن……………………………………………………………………………85
3 – 2 – خدمه کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..87

4-2- مسافران کشتی تجاری……………………………………………………………………………………………..88
بند سوم –کشتی های بیمارستانی……………………………………………………………………………………..88
1 – 3 –علائم و مشخصات کشتی های بیمارستانی ……………………………………………………………..89
2 – 3 – کشتیهای بیمارستانی نظامی……………………………………………………………………………………90
3 – 3 –کشتی های بیمارستانی صلیب سرخ و انجمن های امدادرسانی……………………………………91
4 – 3 –قایقهای نجات ساحلی و سایرقایقهای پزشکی …………………………………………………………91
بند چهارم -سایر کشتیهای مورد حمایت………………………………………………………………………………….92
1 – 4 – کشتیهای حامل کالاهای امدادی برای غیر نظامیان……………………………………………………….92
2 – 4 –کشتی های منحصر برای ماهیگیری و قایقهای کوچک در تجارت محلی……………………….92
3 – 4–کشتی های دارای مسئولیت مذهبی یا ماموریتهای انسان دوستانه…………………………………. 93
4 – 4 – کشتیهای کارتل …………………………………………………………………………………………………94
بند پنجم –سایر اهداف مورد حمایت ……………………………………………………………………………94
بند ششم–سایر اهداف زمینی…………………………………………………………………………………………95

فصل دوم: بیطرفی در مخاصمات مسلحانه دریایی……………………………………………………..97

گفتار اول-حقوق و تکالیف کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………….98
بند اول –حقوق کشورهای بیطرف در نبرد دریایی……………………………………………………………………..98
1 – 1 –مصونیت قلمرو دریایی…………………………………………………………………………………………98
1 – 2–آزادی روابط تجاری با متخاصمان و وارائه برخی خدمات به آنها…………………………………98
1 – 3–اجازه ورود،عبور و توقف به کشتیهای متخاصم………………………………………………………..99


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 – 4–اجازه سوخت رسانی و تعمیر کشتی های جنگی متخاصم در بنادر……………………………..100

بند دوم- تکالیف کشورهای بی طرف در نبرد دریایی……………………………………………………………….101
2 – 1 –منع مداخله مستقیم در مخاصمات…………………………………………………………………………101
2 – 2 –منع تجهیز و تدارک دریایی متخاصمان…………………………………………………………….101
2 – 3 –منع حمل و نقل قاچاق جنگی……………………………………………………………………………..102
2 – 4 –منع دادن اطلاعات نظامی به متخاصمان…………………………………………………………………102
2 – 5 –ممانعت ازشرکت بیماران و مجروحان در جنگ …………………………………………………….103

گفتار دوم –حقوق و تکالیف کشورهای متخاصم در نبرد دریایی……………………………………………….103
بند اول –حقوق کشورهای متخاصم………………………………………………………………………………………103
3 – 1 –حق عبور بی ضرر متخاصمان از آبهای کشور بیطرف………………………………………………103
3 – 2 –بازدید و بازرسی کشتی های تجاری کشور بیطرف………………………………………………….104
بند دوم –تکالیف کشورهای متخاصم ……………………………………………………………………………………106
4–1 –منع مخاصمه در آبهای کشور بیطرف………………………………………………………………………106
4 – 2 –منع غنیمت گیری در آبهای متخاصم……………………………………………………………………..106

گفتار سوم-پایان مخاصمات مسلحانه دریایی………………………………………………………………….107
بند اول-آتش بس و متارکه جنگ………………………………………………………………………………………….107
5 – 1 –حالت دائم ، موقت و تعلیق مخاصمه………………………………………………………………………..111
بند دوم-از طریق نمایندگان پارلمانی و قدرتهای حامی……………………………………………………………..112
بند سوم-تصمیم به صلح……………………………………………………………………………………………………..113

گفتار چهارم – نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در مخاصمات مسلحانه دریای…………………………………………………………………………………………………………………………..114
بند اول – ضمانت اجراهای غیرحقوقی در حقوق بین الملل…………………………………………………114
1-1 ضمانت اجرای اخلاقی ……………………………………………………………………………………………..114
2-1-ضمانت اجرای سیاسی …………………………………………………………………………………………….114
3-1 افکار عمومی جهانی …………………………………………………………………………………………………114

بند دوم – ضمانت اجرا در نظام ملل متحد……………………………………………………………………………115
2-1- تدابیر انضباطی……………………………………………………………………………………………………….116
2 -2- تدابیر توصیه ای …………………………………………………………………………………………………..116
2-3- تدابیر تقبیحی………………………………………………………………………………………………………….117
2-4 – تدابیر الزام آور ………………………………………………………………………………………………………117
بند سوم- غرامت……………………………………………………………………………………………………………..117
بند چهارم- کمیسیون بین المللی حقیقت یاب…………………………………………………………………….119
بند پنجم – کمیته بین المللی صلیب سرخ………………………………………………………………………….120
بند ششم- نقض حقوق بشر دوستانه و دیوان بین المللی کیفری……………………………………………..121

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….122
کتابنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….126
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………

چکیده:
با اینکه درحقوق بین الملل توسل به زور ،جنگ به عنوان بارزترین نماد از تهدید صلح و امنیت بین المللی تحت قاعده در آمده و مشروعیت بین المللی آن امری استثنایی شده است اما مبانی و عوامل انگیزش و بروز جنگ چنان پیچیده است که نمی توان ، جهانی عاری از جنگ را محقق ساخت به همین علت است که حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه در صدد برآمده تا نوع و سطح رفتار دولتها و افراد را کنترل نمایدتا اثرات منفی وقوع جنگ را با تدوین قوانین ومقررات و ضمانت اجراهای محکم تا حد امکان کاهش دهد. رعایت اصول عرفی، اصول کلی حقوق بین الملل و وجود قراردادهای بین المللی و سایر مقررات بین المللی در توسعه ،تدوین و تحولات حقوق بین الملل در خصوص جنگهای دریایی نقش بسزایی داشته و باعث التزام دولتها و افراد نظامی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به رعایت این قوانین شده است.استفاده از محیط دریا هموار ه برای همه کشورها و خصوصا برخی کشورهای قدرتمند ساحلی که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *