دانلود پایان نامه

بیماری هیستری در افراد می‌دانست و معتقد بود که با فشار ناگهانی بر سیستم عصبی بیمار (مانند صدای ناگهانی ناقوس کلیسا و یا روشن کردن یک لامپ بسیار پرنور) می‌توان شخص را به طور موقت وارد خلسه کرد. از شاگردان شارکو در زمینه تحقیقات هیپنوتیزمی می‌توان از زیگموند فروید نام برد که از فنون هیپنوتیزم برای درمان هیستری استفاده کرده و نتایج

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد تونیکای، گردد،، آلبوجینا، تونیکا

Leave a Reply