دانلود پایان نامه

مسمر و متد ابداعی او که با ابهاماتی همراه بود کمیسیونی مسئول بررسی و ارزشیابی این متد درمانی شد. این کمیسیون که متشکل از دانشمندان برجسته ای بود وجود “مغناطیس حیوانی را رد کرد و به این ترتیب متد درمانی مسمر رسماً” بی اعتبار شد.
عقاید مسمر همچنان توسط شاگردانش ادامه پیدا کرد و یکی از معروف‌ترین آن‌ها مارکی دوپویی سگور (۱۷۵۱ تا

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد می‌کنند،، ]۲[، جمع‌کننده‌های، (۲-۶)

Leave a Reply