دانلود پایان نامه

کلینیک‌های هیپنوتیزم درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امیل کوئه (۱۸۵۷ تا ۱۹۲۶) که پزشک داروساز بود متوجه شد درمان زمانی حاصل می‌شود که تلقینات ارائه شده توسط درمانگر مورد قبول ذهنی سوژه درمانی واقع شود و در حقیقت سوژه به خود تلقینی برسد و به همین دلیل “قوانین تلقین ۲۸” را پایه گذاری کرد.
قرن بیستم و پیشرفت‌های علمی باعث شد که

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع بخش غیر رسمی، بخش عمومی و خصوصی، نیروی کار، بخش عمومی

Leave a Reply