دانلود پایان نامه

عنوان روش مؤثر درمانی بر سر زبان‌ها انداخت. سرانجام در سال ۱۹۵۵ اتحادیه پزشکن انگلستان وسپس در سال ۱۹۶۱ اتحادیه روان پزشکان امریکا هیپنوتیزم را به عنوان یک روش درمانی پذیرفتند.
جیمز برید توانست فرقی بین مانیه تیسم و هیپنوتیسم در تعریف قائل شود به همین دلیل شاید او بنیانگذار هیپنوتیزم باشد.
در سال ???? کتاب جالبی به نام فنون

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل داده

Leave a Reply