دانلود پایان نامه

طور که گفته شد، افسردگی درجاتی از یک حالت احساسی زود گذر تا یک اختلال شدید را در برمی گیرد. برای فهم بهتر این نکته، لازم است اشاره ای به انواع افسردگی داشته باشیم:
۱-احساس افسردگی: که معمولا به عنوان اندوه شناخته می شود و در اثر تغییرات موقعیّتی و شرایط جدید یا برخوردهای مقطعی ایجاد می شود. این احساس معمولاً بعد از برطرف شدن

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد الکترودها، الکتریسیته، ]۲[، فیبرکربنی

Leave a Reply