دانلود پایان نامه

روانشناسی انسانگر نیست، موضوع اصلی این روانشناسی همان است که روانشناسی انسانگرا، را برای خود انتخاب کرده است. به همین خاطر نیز این دو رشته همپوشی زیادی دارند. اما آنچه روانشناسی مثبت‌نگر را از روانشناسی انسانگرا متمایز می‌کند تأکید زیاد آن بر اتکار به پژوهش تجربی برای آزمودن فرضیه ها بر اساس داده‌های بدست آمده است (نینان۵۳، ۲۰۰۷؛

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع متداول‌ترین، بشقابک، ۴۰۰۰۰، ۶۰۰۰۰

Leave a Reply