منفی تر از بخش دولتی است و این می تواند کجروی ها را در بخش خصوصی تشدید کند.
5-عدم امنیت شغلی و مالی در بخش خصوصی به مراتب بیشتر از بخش دولتی است.
احتمال‌ بروز آزار جنسی‌ در محیط‌های‌ کاری‌ در مورد زنانی‌ که‌ شوهر خود را از دست‌ داده‌اند یا از شوهر خود جدا شده‌اند بیشتر است، چون‌ به‌دلایل‌ متعدد در جامعه‌ ما به‌ این‌ قشر زنان‌ بیش‌ از دیگران‌ تعرض‌ می‌شود. دختران‌ مجرد و زنان‌ متاهل‌ هم‌ به‌ترتیب‌ در رده‌های‌ بعد قرار می‌گیرند.
‌گیدنز آزار جنسی را در محیط کاری در غرب، پدیده ای بسیار معمول دانسته است. به گفته ی او آزار جنسی بخش بزرگی از زنان شاغل حقوق بگیر را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد. از جهتی همه ی زنان قربانیان تجاوز جنسی هستند زیرا ناچارند احتیاط های خاصی برای حفاظت خود به عمل آورند و با ترس تجاوز جنسی زندگی کنند.
گیدنز، همچنین به انواع آزار جنسی زنان در محیط کار اشاره می کند و می افزاید: “آزار جنسی در محل کار می تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیل خواسته های جنسی تعریف شود. این کار ممکن است شکل های خشنی به خود بگیرد؛ مانند هنگامی که به یک کارمند زن گفته می شود: یا به یک برخورد جنسی رضایت دهد یا اخراج شود. بیشتر انواع آزار جنسی تا حدودی زیرکانه تر است، برای مثال، این نوع شامل فهماندن این مطلب است که پذیرفتن خواهش های جنسی، پاداش های دیگری به همراه خواهد آورد یا چنانچه این گونه خواهش ها برآورده نشود، نوعی مجازات مانند جلوگیری از ترفیع به دنبال خواهد داشت. کمتر بودن فرصتهای شغلی، نابرابری در دستمزد، تحقیر و تعرض به زنان از جمله مصادیق خشونت علیه آنان در محیط کار است که جنبشهای فراوانی در سراسر جهان به وجود اورده است.
مساله خشونت و آزار جنسی در محیط های کاری از دو جهت حایز اهمیت است؛ اولا فرصت های شغلی زنان محدود شده و امکان انصراف آن دسته از زنانی که از سر ناچاری نیازمند کسب درآمد هستند، از این گونه فعالیت ها اغلب وجود ندارد. ثانیا در مشاغل و مجموعه هایی که بیشتر در قلمرو مردها قرار دارد، حضور کار کن زن، امکان افزایش رفتارهای مبتنی بر انتظارات جنسی را به همراه دارد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیان این نکته ضروری است که چنین جرایمی پیامدهای زیان بار بسیاری همچون از دست دادن شغل و درآمد ناشی از کار، احساس گناه، ترس و بی یاوری دارد که زمینه محدود سازی زنان را در جامعه فراهم می سازد. علاوه بر این، اختلال در رفتارهای اجتماعی و ترس از محیط های عمومی به شدت در این زنان درونی خواهد شد. نتیجه آن در احساس بدبینی زنان نسبت به جنس مذکر می باشد، یعنی وجود چنین آسیب هایی می تواند ترسیم کننده چهره نامطلوبی از مردان خصوصا افراد ناشناس برای زنان باشد.
در مواردی نیز آزارهای جنسی سبب کنار آمدن و پذیرفتن مسائل غیر اخلاقی و بعضا افتادن در دام فسادهای اخلاقی می شود. با افزایش مزاحمت ها، ارزش های جامعه به شدت به چالش کشده می شود و آزار جنسی برای زنان به مسله ای روز مره و عادی بدل می شود که باید آن را تحمل کند.
همان طور که عنوان شد اکثر قربانیان آزار جنسی به دلایل مختلف در برابر آزاری که به آنها رسیده سکوت را بر می گزینند. علاوه بر این، فقدان شواهد و مدارک از آزار جنسی، اثبات آن را در محاکم قضایی با دشواری بسیاری همراه می سازد. در حالی که اگر قوانین در باب آزار جنسی شفاف، صریح و قاطع باشند و روح حمایت از قربانی را به نمایش بگذارند، می توان امیدوار بود که آزارهای جنسی کاهش یابد. بنابراین برای از بین بردن آزار جنسی در محیط کار نیازمند اقدامات جدی تر مثل ایجاد قوانین حمایت کننده از زنان شاغل و رسیدگی به شکایت آنان هستیم.
برگزاری میتینگ های اعتراضی برای زنان شاغل و اعتراض مستقیم زنانی که در محیط های کاری آزار می بینند و چشم پوشی نکردن از حق اعتراض، متهم نکردن زن هایی که مورد آزار قرار می گیرند، داشتن انجمنهایی به منظور حمایت از زنان آزار دیده در محل کار، آگاه کردن زنان نسبت به حقوق اجتماعی، اقتصادی، جنسی، وضع قوانین حمایتی برای زنان آزار دیده، مطرح شدن مسائل و موارد آزار جنسی در محیط کاری به عنوان بخشی از دغدغه های جنبش زنان و توجه به آموزه های تربیتی اسلام از جمله تدابیری است که در این راستا می تواند از آسیب های اختلاط در برخی محیط های کاری بکاهد.
در نهایت از آنجایی که در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال 1992 مصوب مجمع عمومی، از تمام دولت ها خواسته شده است برای منع و مجازات هرگونه خشونتی علیه زنان اقدامات ضروری در پیش بگیرند و با توجه به حضور بیشتر زنان در فضای کار و اشتغال جامعه ، توجه بیشتر به “بزه دیدگی زنان در ارتباط با کار” نیازمند توجهات اجرایی،  تقنیینی و جامعه شناسانه بیشتری میباشد.
گفتار چهارم: افزایش معاشرت زنان شاغل با افراد منحرف
  نظریه ی معاشرت ناهمگون: این نظریه درجامعه شناسی انحرافات ”نظریه ی ارتباطات افتراقی” نیز نامیده می شود و در میان نظریه های مختلف جامعه شناسی از شهرت و اعتبار زیادی برخوردار می باشد.
این نظریه را برای نخستین بار در سال 1924 میلادی، ساترلند استاد دانشگاه آمریکایی در کتاب اصول جرم‌شناسی مطرح کرده است. به موجب این نظریه، انسان در طول حیات خود با گروهای اجتماعی مختلفی چون خانواده ، گروه دوستان،گروه مدرسه و غیره معاشرت پیدا می کند و با عنایت به این الگوها ی رفتاری ارائه شده در معاشرت ها با یکدیگر متفاوت هستند، به این معنی که برخی از الگو های رفتاری مطابق و مساعدت با قانون و برخی الگوها مغایر با قانون هستند، در این صورت چنانچه در محیطی الگو های رفتار ناسازگار با قانون بر الگوی سازگار و مساعد غالب شوند، فردی که با این گروه معاشرت پیدا کند الگوی ناسازگار را ترجیح داده و نتیجتا بزهکار خواهد شد. یعنی زمینه ی بروز انحرافات در آن ها بیش تر می شود.
به عبارت دیگر، هر چه برخورد فرد با افراد مخالف هنجارهای اجتماعی بیشتر باشد و تعاملات آنان با هم به صورت مکرر و زیاد روی دهد، احتمال یادگیری رفتارهای انحرافی بیشتر خواهد بود. ازاین رو، کج رفتاری، یادگرفتنی است و در تعامل با دیگران آموخته می گردد.
هر چه میزان حضور رفت و آمد و اختلاط زن و مرد بدون در نظر گرفتن آسیب های جدی اخلاقی و دینی در جامعه بیشتر شود از سوی دیگر میزان جرایم، خشونتها و زمینه های گناه و غیره افزایش می یابد. ( منظور حضور و اشتغال غِِِِِِیر ضروری و نابجا می باشد) مانند بسیاری از منشی گری ها، فروشندگی ها، خدمات مصرفی، رشته های دانشگاهی که ارتباطی با زنان ندارد. فضای فرهنگی و اخلاقی اجتماع و خانواده دچار آسیب می شود. زنان شاغل در محاوره ها و رفت و آمد ها چون با اشخاص و افراد مختلفی سروکار دارند نوع برخورد هایشان مردانه و آمرانه است، ظرافت و لطافت در گفتار و رفتار در این گونه زنان کم رنگ می شود. همچنین به تبع شغلی که زنان عهده دار هستند ممکن است روزانه با افراد زیادی در تعامل باشند که برخی از این افراد هنجارها اجتماعی را رعایت می کنند و برخی دیگر هنجارها را نقض و زیر پا می گذارند. دیدن و برخورد با این افراد قبح عملی را که مخالف با قوانین است را در بسیاری از موارد می شکند. البته نمی توان منکر این شد که برخورد با افراد ضد هنجار همیشه این پیامد را به دنبال نخواهد داشت، ولی در بسیاری از موارد چنین است و دین اسلام نیز بر این نکته تاکید دارد که حتی اگر گناهی انجام می شود نباید بازگو گردد که زشتی عمل را در نظر از بین ببرد.
زنان به تبع رفتن به محیط کاری از منزل خارج می شوند و خروج از منزلی یکی از عواملی است که آنان را در مرز خشونت های خیابانی قرار می دهد. آزار خیابانی، هر نوع تخّیل جنسی است که در ملأ عام،
خارج از خانه و در اماکن عمومی به مرحله بیان و عمل رسیده و موجبات اذیت روحی و روانی فرد بزه دیده را فراهم می‌کند.

آزارهای خیابانی پدیده شومی است که درسطح جهان قربانیان فراوانی دارد و امروزه یکی از دغدغه‌های قابل توجه کارشناسان مسائل اجتماعی و مدیران جامعه می‌باشد. تحلیل‌گران اجتماعی با توجه به آسیب‌های فردی و اجتماعی آزارهای خیابانی و تکثّر روزافزون و متنوع آن، ضرورت طرح، بررسی و برنامه‌ریزی در مواجهه با آن را بیان می‌کنند. ترس و ناامنی، فشارهای روانی، مخدوش شدن شخصیت زنـان کمترین پیـامد آزارهای خیـابانی است که جبرانش نیـازمند هزینه‌های مالی و انسانی سنگینی است.
طبق آمار منتشر شده در سال۸۳ ،۷۳ درصد زنان ایرانی‌ بیش از یک بار با خشونت خیابانی‌ مواجه شده اند. البته آمار و ارقام ثبت نشده بسیاری وجود دارد که زنان از ترس از دست دادن کار خود و مخالفت اعضای خانواده در برخورد با چنین وضعیتی گزارش نمی کنند. به عقیده کارشناسان، زنان در اکثر مواقع به دلیل ناآشنایی با مقررات موجود، فقدان حمایتی و ترس از سوءبرداشت توسط دیگران اقدام به شکایت نمی کنند.

با ورود زنان به صحنه های اقتصادی و اجتماعی و با فعالیت های اقتصادی، زنان، از محیط بسته و محدود خانه، بیرون آمده و با محیطی مواجه می شوند که فرصت ها و موقعیت های آنان را برای رفتارهای مختلف افزایش می دهد. موقعیت و فرصتی که زن شاغل برای نقض هنجارها و قواعد اجتماعی دارد، بیش از فرصت های زن خانه دار است. زن شاغل، فرصت های بیشتری برای جرم اختلاس دارد. زن خانه دار، نمی تواند قواعد و قوانین کاری را نقض کند، در واقع فرصت و موقعیت آن را ندارد.
یعنی در واقع یکی از دلایلی که علت بزهکاری بیشتر مردان در مقایسه با زنان است فرصت های بیشتر انجام جرم است که معمولا در بیرون از خانه به وقوع می پیوندد. حال زنان شاغل نیز به علت تعامل بیشتر با محیط بیرون از خانه این فرصت را دارا می شوند.
زنان به دنبال مبارزات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دهه های اخیر، موفق شده اند که حضور و مشارکت خود را در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی تا اندازه ای افزایش دهند. بی تردید حضور فزاینده ی زنان درصحنه های اجتماع، موجب افزایش وگونه گون شدن بزهکاری آنان می گردد. دورکیم و ساترلند با تکیه بر دیدگاه های جامعه شناختی، برتأثیر نوع نقش های اجتماعی که جامعه به زنان ومردان واگذارمی کند، برمیزان بزهکاری آنان تأکید کرده اند. این دو، براین باورند که تفاوت میزان جرایم ارتکابی زنان با میزان جرم های مردان را باید در تفاوت وظایف اجتماعی و نقش های سنتی آنان جستجوکرد. از این رو، به دلیل نقش های اجتماعی که جامعه به زنان واگذارمی کند و آنان در محیط های بسته ایفای نقش می کنند، جرایم آنان کمتر از مردان است.
چنین تحولاتی، زنان را در معرض فرصت های ارتکاب جرایم و انحرافات، به ویژه جرایم مالی قرارمی دهد. اشغال فضاهای اجتماعی بیرون از خانه توسط زنان، منجر به محو تمایزات مرسوم بین نقش های مردانه و زنانه گردیده به طوری که گروه های خلافکاری زنان، درجرایمی نظیر جرایم مالی که مردان انجام می داده اند مشارکت می کنند. طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی‌، آزار و اذیت و توهین به زنان در ملا عام مستوجب کیفر است و اگر زنی‌ مورد تعرض واقع شود می‌تواند با گزارش به پلیس متخلف را معرفی‌ کند.
گفتار پنجم: رویکرد دینی در برخورد با کاهش آزار جنسی و انحرافات
در متون اسلامی مدعا این است که، حضور زن در اجتماع، مشروط به ضروری و مفید بودن است. این نکته نه تنها از آیات قرآنی، بلکه از مجموعه روایاتی که همنشینی و مجالست زن و مرد را نفی میکند نیز قابل استفاده است. افزون بر آن که قرآن کریم تبرج زنان را از ویژگی های عصر جاهلیت شمرده و آن را نکوهیده است؛ روایات بسیاری نیز به کاهش ارتباط میان زن و مرد سفارش کرده اند؛ پیامبر اکرم(ص) در حدیثی زیاده گویی با زنان را زمینه ساز بیماری دل(مردگی قلب) دانسته اند، و در حدیثی دیگر، به کم کردن مراوده کلامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *