دانلود پایان نامه

۶s2
الکترونگاتیوی
۸/۱
حالت اکسیداسیون
۲ و ۴
چگالی
g/cm3 34/11
دوره تناوبی
۶

سرب از نظر خواص مکانیکی کاربرد بهینه ندارد ولی می‌توان با اضافه کردن بعضی از عناصر مانند آنتیموان، آرسنیک، کلسیم، مس و … خواص مکانیکی آن را بهبود بخشید.

جدول ۱-۵ خواص مکانیکی و حرارتی سرب

سختی
۵/۱ moh
موس
۳/۳۸ MPa
بربنل
۴۵
درصد

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد بافت)، تونیکا، آلبوجینا، حالت،

Leave a Reply