دانلود پایان نامه

ازدیاد طول نسبی
۱۶ GPa
مدول یانگ
۳/۳۵ W/m.K
هدایت حرارتی

خاصیت هدایت الکتریکی سرب پایین است و این فلز به شدت در برابر پوسیدگی مقاومت می کند و به همین علت از آن برای نگهداری مایعات فرسایشگر (مثل اسید سولفوریک) استفاده می شود. همچنین با افزودن مقادیر خیلی کم آنتیموان یا فلزات دیگر به سرب می توان آن را سخت کرد. این فلز (در

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، the، and، functional

Leave a Reply