دانلود پایان نامه

ویژگی های بسیار مهم سرب که منشا کاربردهای خاص گردیده، مقاومت آن در برابر اسید سولفوریک است. به همین دلیل در کاربردهایی که نیاز به واکنش در حضور اسید سولفوریک می باشد از سرب به عنوان لایه محافظ استفاده می شود. در برابر اسید کلریدریک مقاومت کمتری داشته و در برابر اسید نیتریک (اسید اکسیدان) مقاوم نمی باشد.

شکل ۱-۵ یون سرب و

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه کمومتریکس، شاخه‌ای، دهه‌های، دستگاهی،

Leave a Reply